Vytvořte si svoji vysněnou pracovní pozici

Pokud se rozhodnete skončit se současným zaměstnáním, například po přečtení článku Is It Time to Quit Your Job?, možná si budete říkat, jak by pro vás mělo vypadat ideální pracovní místo. I když přesně takové místo v současné době neexistuje, lze ho získat. Jak? Vytvoříte ho. Abyste něco takového dokázali, musíte vědět, jakou hodnotu můžete zaměstnavateli přinést. Některé z nákladů zaměstnavatele:

- váš plat a benefity,

- prostředky a vybavení, které budete pro výkon pozice potřebovat,

- čas ostatních zaměstnanců na vaše proškolení,

- čas nadřízeného, strávený dohledem nad vaší prací.

Je potřeba zaměstnavatele přesvědčit, že se mu vyplatíte. Příklady toho, co může zaměstnavatel vidět jako přínos zahrnují:

- zvýšení zisků díky většímu odbytu,

- zvýšení zisků snížením nákladů,

- uvolnění času nadřízeného pro důležitější práci,

- snížení stresu nadřízeného odlehčením od nepříjemných úkolů.

Abyste pro sebe vytvořili zajímavou pozici, potřebujete jednat přímo s někým, kdo má pravomoc nabírat lidi. To ale nemusí znamenat styk pouze s HR velké firmy. Ti zaplňují pozice, které již existují. Pro váš případ bude vhodnější hovořit s patřičným oddělením nebo majitelem firmy, pokud se jedná o menší podnik.

-av-
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com