Vyždímejte z průzkumu spokojenosti zaměstnanců maximum

Realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců ještě nemusí být zárukou, že si společnost se získanými poznatky poradí správným způsobem a využije ze získaných dat maximum.

Dnes již nestačí pracovat jen se souhrnnými výsledky, důležité je cíleně identifikovat rizika ve vztahu ke konkrétním ohroženým skupinám zaměstnanců a pohotově na ně reagovat, říká Mgr. Barbora Daňková, jednatelka společnosti TCC online a dodává:

„Nezřídka se stává, že celkový výsledek průzkumu vypadá velmi pozitivně, hlubší analýzou lze však odhalit, že ve společnosti existují skupiny zaměstnanců s nějakým specifickým problémem. Ten může být i velmi snadno řešitelný, jde tedy především o to, jak se o něm dozvědět.“

Kde leží nejohroženější skupiny a co přesně se skrývá za několika procenty nespokojených?

Zaměstnanecký průzkum od společnosti TCC online je plně automatizovaný a ihned po úspěšné realizaci sběru dat umožňuje přistoupit k vytváření závěrečných zpráv. Součástí online systému je mj. funkce Smart zprávy“, která najde nejohroženější, tzn. nejméně spokojené skupiny zaměstnanců dle předem zvolených třídících kritérií.

Je to nástroj, který umožní velmi rychle identifikovat potenciálně rizikové skupiny a který pomůže snadno a jednoduše rozklíčovat, v čem je vlastně „kámen úrazu“. Společnost je pak schopna zaměřit při řešení své úsilí tím správným směrem.

Podle Ing. Petra Šika, Technical Product Managera TCC online, lze s pomocí funkce „Smart zprávy“ získat v typickém případě stovky až tisíce možných kombinací zpráv.

„Stačí běžně sledovaná data, jako je např. délka praxe, věk, pohlaví respondentů nebo třeba příslušnost ke konkrétní divizi či postavení v hierarchii firmy a systém vygeneruje přes 500 možných kombinací zpráv, a to už je kvalitní materiál pro rozhodování personalistů a managementu firem, na jaké problémy se zaměřit,” říká Petr Šik.

Neocenitelnou výhodou funkce „Smart zprávy“ je fakt, že porovnání možných kombinací jednotlivých kritérií a jejich seřazení od nejvíce spokojených po nejméně spokojené či naopak proběhne zcela automaticky během velmi krátké doby.

Několik sekund pak stačí k tomu, abychom byli schopni z průzkumu spokojenosti zaměstnanců vyselektovat nejméně spokojené skupiny zaměstnanců a identifikovat důvody jejich nespokojenosti. Někdy to může vést k velmi zajímavým zjištěním.

Během chvíle tak například zjistíte, že muže v IT v pobočce v Brně trápí pevná pracovní doba, zatímco ženy manažerky nejsou spokojeny s komunikací v týmu nebo že by techničtí pracovníci ocenili kvalitnější pracovní prostředky.

S pomocí funkce výpisu problémových otázek lze navíc snadno vytáhnout ze všech kombinací jen ty otázky, které vyšly pod hranicí spokojenosti, kterou si personalista zvolil.

Umožní to pohlédnout na reálnou spokojenost zaměstnanců v detailu a otevře to nové možnosti pro řešení případných návazných opatření.

Případová studie

Společnost realizovala průzkum zaměřený na spokojenost zaměstnanců. U zaměstnanců byla sledována následující kritéria: oddělení, v rámci kterého zaměstnanec ve společnosti pracuje, pohlaví, organizační úroveň, délka zaměstnání ve společnosti.

Případové studie TCC Online

Celkově dosáhla společnost výborné spokojenosti zaměstnanců 80 %, při skvělé návratnosti 93 %. HR manager by mohl považovat celou situaci za uspokojující a dále se jí nezabývat. Pokud si ale zobrazí „Smart zprávy“ v rámci online aplikace od společnosti TCC online, získá podrobný rozklad čítající velké množství kombinací.

Případová studie TCC Online

Zároveň je možné udělat výpis nejhůře hodnocených otázek a zjistit, co přesně zaměstnance trápí.

Případová studie TCC Online

V případě této společnosti je např. 75 % zaměstnanců v IT oblasti pracujících ve společnosti 1-5 let nespokojeno s tím, že jim firma neumožňuje sladit pracovní a osobní život.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců tak mj. díky funkci „Smart zprávy“ přináší společnosti cenné informace na jaké oblasti se zaměřit prioritně. „Smart zprávy“ v rámci průzkumu spokojenosti zaměstnanců umožňují zacílit následná opatření na nejohroženější zaměstnance a umožňují využít prostředky na zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve společnosti mnohem efektivněji.

Podívejte se, jak funkce Smart zprávy” funguje na následujícím videu.

Zaujaly vás možnosti funkce „Smart zprávy“ v rámci online průzkumu? Přejete si spokojenost zaměstnanců ve vaší společnosti rozklíčovat blíže? Kontaktujte nás na info@tcconline.cz nebo na telefonu 234 616 161 a zjistěte více. Zdarma a nezávazně vám „Smart zprávy“ představíme v reálném prostředí online průzkumu.

Ukázky funkce „Smart zprávy“ a další výhody průzkumu spokojenosti zaměstnanců od TCC online můžete prozkoumat také na www.tcconline.cz/pruzkum-spokojenosti-zamestnancu-online/