Vzrůstá neobliba manažerského žargonu?

Téměř 55 % britských zaměstnanců uvádí, že manažerský žargon jim na pracovišti dělá problém. Z průzkumu, kterého se účastnilo zhruba 3000 lidí vyplývá, že zaměstnanci neuznávají kolegy, kteří používají manažerský žargon. 39 % z nich si myslí, že je to známkou nízké sebedůvěry. Téměř 20 % je pak toho názoru, že ti, kteří jej hodně užívají, se snaží něco zamaskovat.

Navíc se zjistilo, že manažerský žargon vytváří bariéru mezi manažery a jejich týmy. V tomto směru panuje nedorozumění, protože 55 % manažerů to jako problém nevnímá, zatímco 42 % zaměstnanců je přesvědčeno, že je příčinou nedorozumění ohledně rolí a odpovědností.

Přestože by na pracovišti preferovalo 60 % zaměstnanců minimum žargonu, 48 % jich přiznává, že jej bezděky užívají.

Manažeři by měli jít příkladem, volit kdy a do jaké míry žargon užívat, eliminovat zbytečné a příliš obecné termíny a komunikovat se zaměstnanci jasně.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management