Vztahy na pracovišti jsou základ

Svým chováním na pracovišti můžete potopit svou kariéru. Vztahy na pracovišti jsou totiž velmi důležité. Nezáleží na tom, jaké máte vzdělání, zkušenosti nebo pracovní funkce, když nedokážete vyjít s ostatními. Článek proto přináší několik doporučení pro lepší a efektivnější vztahy na pracovišti.

- Přicházejte s návrhy na řešení problémů. Identifikovat problémy je jedna věc. Navrhováním řešení si ale získáte respekt a obdiv kolegů či nadřízených.

- Nikoho neobviňujte. Pokud chcete někoho obvinit nebo označit na viníka problému, nedělejte to veřejně. Jen byste si tak udělali nepřátele, kteří by jednoho dne potopili vás.

- Důležitá je verbální i neverbální komunikace. Při komunikaci na pracovišti se vyvarujte sarkasmu a hrubých výrazů, stejně jako neverbálních projevů, které by dali najevo, že nemáte ke kolegům respekt.

- Neútočte na slabá místa. Vždy řešte problémy nejprve a přímo s lidmi, kterých se týkají. Budete-li ostatní napadat nečekaně „ze zálohy“, těžko si získáte jejich důvěru a budete moci společně plnit své cíle.

- Dodržujte své sliby. Když nebudete dodržovat své termíny a sliby, ovlivní to práci všech. Pokud nemůžete něco splnit, ujistěte se, že o tom informujete ostatní a vysvětlíte, co se stalo.

- Sdílejte zásluhy za úspěchy. Jen málokdy dosáhnete úspěchu bez pomoci druhých. Naučte se proto poděkovat a ocenit práci druhých.

- Pomáhejte druhým najít úspěch. Každý zaměstnanec ve vaší firmě má určitý talent, dovednosti a zkušenosti. Když jim dokážete pomoci, aby těchto svých předností využili, prospěje o celé organizaci.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR