„Wellbeing“: holistický přístup ke čtyřem kategoriím osobní pohody na pracovišti

„Wellbeing“, neboli osobní pohoda, je asi něco, co není potřeba personalistům a manažerům nijak představovat. Jedná se jednoduše o pocit komfortu, bezpečí a pohody, kterého se snaží firmy u svých zaměstnanců dosáhnout tak, aby byli tito zaměstnanci v práci odpočatí, efektivní a dlouhodobě loajální. V dnešním článku se podíváme na čtyři složky této osobní pohody a na to, co vy můžete ve vašem pracovním prostředí změnit a dosáhnout tak větší spokojenosti vašich zaměstnanců.

Ilustrační snímek

Holistický přístup k „wellbeing“ u vašich zaměstnanců sestává z toho, že se podle HR Director zaměříte jednotlivě na 4 hlavní pilíře komfortu u vašich zaměstnanců a pokusíte se tyto pilíře jednotlivě maximálně podpořit.

Fyzický komfort

První složkou „wellbeingu“ na pracovišti je vyloženě fyzický komfort. Vaším cílem je v rámci tohoto pilíře zajistit zdravé a komfortní pracovní prostředí, které zaměstnancům umožní soustředit se na práci. Implementujte moderní technologie, kontrolujte parametry jako vlhkost vzduchu a teplota, nezapomeňte na dostatek rostlin v kancelářích a ergonomicky vhodné židle a nábytek. V širší rovině byste potom měli také zaměstnance podporovat ve sportu a živém zdravotním stylu.

Mentální komfort

Psychologický komfort hraje zcela zásadní roli jak ve zdraví, tak i pracovním výkonu zaměstnanců. Vytvořte stimulující, bezpečné a přátelské pracovní prostředí, kde každý může do maxima využít svůj potenciál. Mějte nastavenou nulovou toleranci na šikanu nebo jakoukoliv formu nátlaku, zařiďte, že firma naslouchá svým zaměstnancům, kteří tak nebudou mít pocit méněcennosti nebo frustrace, a umožněte pracovníkům efektivně vyvážit své osobní a pracovní životy.

Sociální komfort

Tato část „wellbeing“ bývá často opomíjená. Odkazuje na spokojenost jednotlivců s tím, jakou roli hrají v rámci týmu a celé firmy, a na určité sociální jistoty v rámci dané společnosti. To, že se například zaměstnanec může obrátit na své kolegy s prosbou nebo ví, že se může spolehnout v případě nesnází na svého manažera, jsou všechno důležitými body v celkové pohodě daného zaměstnance.

Finanční komfort

Neméně důležitou složkou celkové osobní pohody člověka je i finanční komfort. To znamená, že daný zaměstnanec nemusí mít obavy o svoji výplatu a o její včasné vyplacení a že nemusí počítat každou korunu a může žít důstojně. Patří sem také transparentní politika odměn a efektivní komunikace ze strany zaměstnavatele o záležitostech týkajících se financí.

 

-mm-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR