Zabraňte "pokrizové" fluktuaci zaměstnanců

Austrálii hrozí masový odchod zaměstnanců ze současných pozic. Ukazují to alespoň výsledky průzkumu náborové společnosti Chandler McLeod Group (CMG). 95 % z více než 930 oslovených zaměstnanců totiž uvažuje o odchodu a 73 % dokonce novou práci aktivně hledá.

Mezi nejčastější důvody hledání nové práce patří omezené kariérní možnosti, pocit nedostatečného uznání a ztráta důvěry v současného zaměstnavatele. Jak tedy minimalizovat fluktuaci zaměstnanců na začátku roku 2010?

- Komunikujte o tom, kde se firma nachází, kam směřuje a jak do toho zapadají zaměstnanci.

- Vyhodnoťte dovednosti, které je u zaměstnanců třeba rozvíjet nyní a po oživení ekonomiky.

- Identifikujte dovednosti svých lidí a hledejte mezery v talentech.

- Identifikujte rizikové pracovní role a zaměstnance, kteří zvažují odchod.

- Vypracujte strategii pro přilákání talentů včetně revize firemní kultury.

- Zjistěte, co motivuje vaše lidi a jaké jsou jejich budoucí cíle.

- Znovu prověřte strategie rozvoje kariéry a angažovanosti zaměstnanců.

- Zapamatujte si, že je snazší udržet si zaměstnance, než je nabírat - identifikujte a rozvíjejte klíčové talenty a budoucí vůdce interně.

- Proveďte revizi a aktualizaci strategií plánování nástupnictví.

- Zajistěte otevřenost a průhlednost v otázce náborových potřeb a možností rozvoje kariéry.

-kk-

Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader