Zacházení s firemním majetkem není jen tak

Každý zaměstnanec má dva druhy zodpovědnosti za majetek svého zaměstnavatele. V první řadě je to obecná odpovědnost za majetek, který mu zaměstnavatel svěří (mobilní telefon, přenosný počítač apod.). V takovém případě se uzavírá písemná dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřeného předmětu. Pokud zaměstnanec předmět ztratí a neprokáže, že ztrátu nezavinil, odpovídá za ni do plné výše a hradí celou škodu, která tímto vznikla.

Zvláštní specifikum je pak hmotná zodpovědnost zaměstnance. Dohodu o hmotné zodpovědnosti nelze se zaměstnancem uzavřít na vybavení kanceláří nebo jiné předměty, s nimiž běžně pracuje. Musí jít o takové předměty, které jsou zaměstnanci svěřeny a které on používá za účelem následného oběhu či prodeje. Ztratí-li se například z obchodu nebo skladu předměty nikoliv vinou odpovědného zaměstnance a pachatele se nepodaří vypátrat, odpovídá za celou škodu právě tento zaměstnanec. Výjimkou jsou případy, kdy prokáže, že škodu nezavinil (např. loupež).

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz