Základy toho, jak zapůsobit na uchazeče

Uchazeči vědí, že první dojem je kritický a to pro obě strany. I „maličkosti“, jako je dočasnost, zdvořilost a respektování soukromí, řeknou o firmě více než lesklé brožury nebo pěkné internetové stránky. Přesto se řadě samozřejmostí, které vytváří celkový dojem, nevěnuje pozornost.

Během náborového procesu se objevuje mnoho oblastí, kde je možné dojem udělat, nebo zkazit. Svět je malý a uchazeči z oboru se často znají a obvykle si sdělují právě negativní zkušenosti.

Tipy, jak co nejlépe zapůsobit během každé úrovně náborového procesu:

Počáteční kontakt

Pokud kontaktujete někoho s nabídkou pracovní pozice, nezanechávejte kontakt, který by vás mohl prozradit současnému zaměstnavateli. Tím můžete potenciálnímu uchazeči „zavařit“. Většina firem monitoruje i firemní elektronickou poštu, i zde je proto třeba zachovat diskrétnost.

Screening

Pokud komunikujete po telefonu s někým, kdo má stále místo, dbejte na to, aby hovor netrval příliš dlouho, dejte vědět, kolik času budete potřebovat a ujistěte se, než začnete, že uchazeč může hovořit. Jistě ocení vaši ohleduplnost.

Pohovor u vás ve firmě

- Oceňujte, pokud si lidé musí brát dovolenou nebo neplacené volno, aby se mohli zúčastnit pohovoru.

- Pokud možno neodkládejte, nebo neposouvejte již dohodnutou schůzku.

- Snažte se, aby pohovory nezabraly více než půl dne.

- Dejte lidem vědět, s kým se setkají a jaký bude průběh/program jednání.

- Dbejte na diskrétnost.

- Umožněte dostatek přestávek a v případě delší akce nabídněte občerstvení.

- Nabídněte nápoj bez ohledu na délku pohovoru.

Zpětná vazba

Poskytněte zpětnou vazbu do 24 – 48 hodin po pohovoru. Pokud budete potřebovat více času, dejte to uchazečům vědět.

Druhé kolo

Je běžné, že pohovory mají několik kol. Pravidlem ale je, že do dalšího kola zvete uchazeče pouze pokud s ním máte vážné úmysly. Druhé kolo by se mělo týkat jen finalistů. Pokud musíte opět vyslechnout většinu uchazečů, zřejmě nemáte dobrou taktiku a plýtváte jejich časem.

Vyjednání podmínek

Lidé mají obvykle různé představy o tom, jak se má nabídnout zaměstnanecký poměr a je zde snadné někoho urazit. Obecně je dobré jednat otevřeně o platových podmínkách a vyzvat uchazeče, aby vyslovil svá očekávání. Dlouhá vyjednávání jsou na tomto místě demotivující.

Kdy začít?

Obvykle lidé potřebují alespoň dva týdny k tomu, aby se vypořádali s předchozím zaměstnavatelem a někdy vyžadují několik dní volna mezi přestupem na dobití baterií.

Vytvoření pozitivního dojmu během náborového řízení je cennou a křehkou devizou. Pokud uchazeč získá dvě podobné nabídky a dostane se mu někde slušnějšího jednání, je zřejmé, jak se rozhodne.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net