Zaměstnanci potřebují vlastní prostor

Poskytování větší autonomie zaměstnancům zahrnuje mnoho rizik a vyžaduje vysokou míru kontroly. Pokud však zaměstnanci nedostanou možnost uplatňovat vlastní rozhodování, bude to ještě větší problém. V dnešní znalostní ekonomice totiž zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, kteří dokáží rychle a spolehlivě převzít iniciativu směrem k plnění organizačních cílů.

Podporování tohoto druhu důvěry a nezávislosti je stále důležitější také v souvislosti s tím, že firmy již nejsou tak hierarchizované jako dříve – ubývá středních manažerů, kteří by přímo řídili zaměstnance a říkali jim, jak vykonávat svou práci. Současný trend směrem k týmové spolupráci svobodné rozhodování a kreativní uvažování zaměstnanců jen podtrhuje. Zaměstnavatelé si důležitost zplnomocňování zaměstnanců uvědomují, v mnohých případech však nevědí, jak je zavést do praxe.

- Propojte individuální a kolektivní cíle.

- Delegujte autoritu.

- Podporujte sdílení myšlenek mezi zaměstnanci i vámi.

- Poskytujte potřebné zdroje a podporu.

- Tolerujte chyby a selhání.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group