Zaměstnanci si chválí možnost pracovat pouze 4 dny v týdnu

Zaměstnanci české technologické společnosti ANECT mají od loňského srpna možnost pracovat pouze čtyři dny v týdnu. Po více než půlroce zkušeností benefit chválí jak zaměstnanci, tak samotná společnost. Největším dosavadním přínosem je posílení spokojenosti zaměstnanců, kteří ho vnímají jako další z důkazů, že jim firma vychází vstříc a že se o ně náležitě stará.

Ilustrační snímek

ANECT zavedl možnost pracovat čtyři dny týdně v rámci ročního pilotního provozu, během kterého budou mít zaměstnanci, kteří si tento benefit zvolí, nárok na 90 % mzdy. Celkové vyhodnocení tedy proběhne teprve letos na podzim, nicméně už dnes je podle HR ředitelky společnosti ANECT Petry Marzini vidět, že zaměstnanci tento benefit oceňují.

„Zatím nemáme kvantifikované, jestli a o kolik se zvýšila efektivita těch zaměstnanců, kteří si benefit vybrali. Nicméně podle subjektivního posouzení to vypadá, že opravdu roste. Zaměstnanci mají pocit, že toho teď za 4 dny udělají víc než v době, kdy tento benefit nečerpali,“ říká Petra Marzini.

Benefit v ANECTu zatím čerpá menšina zaměstnanců, ale i tak přispívá ke spokojenosti všech zaměstnanců. „Už jen fakt, že ho jako firma nabízíme, posiluje vnímání zaměstnanců, že se o ně jako firma staráme. To nepřímo napomáhá zvýšení spokojenosti zaměstnanců. doplňuje Petra Marzini.

Benefit pomáhá ANECTu při náboru zaměstnanců

Možnost zvolit si práci 4 dny v týdnu za 90 % procent mzdy v kombinaci s tím, že lze tuto možnost využívat jak po celý rok, tak pouze v jeho části, přispívá podle dosavadních zkušeností společnosti také při náboru nových zaměstnanců.

„V oblasti informačních technologií máme dlouhodobě výrazný nedostatek odborníků. Ze zpětné vazby z náborových pohovorů vidíme, že lidé tento benefit vnímají jako důkaz, že zaměstnancům nabízíme skutečnou flexibilitu a také to vnímají jako projev určité firemní velkorysosti,“říká Petra Martini. V několika případech přitom podle ní právě tento benefit významně přispěl k tomu, že se lidé rozhodli pracovat v ANECTu namísto jiné společnosti.