Zaměstnanec na prvním místě

V urputné snaze firem o snižování nákladů se stále více zapomíná na zaměstnance, což se ale brzy ukáže jako velká chyba. Větší pozornost a důležitost se mylně přisuzuje podílníkům nebo manažerům., kteří by ale neměli své pozice, kdyby nebylo zaměstnanců a jejich práce. Zaměstnanci jsou zdrojem a předpokladem úspěšnosti firmy, a proto je třeba věnovat jim náležitou pozornost zejména v dnešní době snižování stavů a slučování podniků.

Prvním předpokladem demonstrace zájmu firmy zaměstnancům je otevřená komunikace. Ať už jsou zprávy pro zaměstnance jakkoli nepříjemné, není vhodné je zastírat. Zaměstnanec by neměl být chápán jako pěšec na šachovnici, ale jako pomocník ve zbroji. Firma může zaměstnancům například nabízet školení v jiných odděleních pro rozšíření kvalifikace, tzv. cross-training. Důležité je také naslouchat jim, zajímat se o zpětnou vazbu.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune