Zaměstnanecký průzkum aneb Jak získat skutečnou zpětnou vazbu

Zaměstnanecké průzkumy jsou stále populárnějším manažerským nástrojem. Nejen, že pomohou managementu zjistit, zda se zaměstnanci drží firemních hodnot, ale také odhalí problémy a možnosti zvýšení produktivity.

Základem úspěšného průzkumu mezi zaměstnanci jsou správné otázky. Vyzkoušejte proto nejprve vhodnost otázek při brainstormingu se zástupci managementu a zaměstnanců. Můžete také využít otázky navržené nezávislou třetí stranou.

Otázky strukturujte tak, aby bylo možné jednoduše analyzovat odpovědi. Využívejte například otázky s možností výběru odpovědí na nabízené škále. Snažte se soustředit na dlouhodobé záležitosti, nejen dočasné problémy, jako jsou prodejní automaty nebo parkovací místa. Ptejte se, jak jsou zaměstnanci spokojeni s uznáním, kterého se jim dostává, platem, benefity, firemní etikou, autonomií při práci apod.

Důležité je také sbírat demografická data. Ptejte se proto zaměstnanců, kolik je jim let, jak dlouho u firmy pracují apod. Pomůže vám to odhalit problémy jednotlivých skupin zaměstnanců.

Nejvhodnější je umístit průzkum na Internet. Zaměstnanci tuto formu vyplňování upřednostňují například proto, aby nebyli identifikováni podle rukopisu. Právě anonymita je důležitým předpokladem úspěchu průzkumu. Zaměstnanci totiž budou odpovídat upřímněji. Vyplňování průzkumu by mělo probíhat v pracovní době. Výhodné je také nabídnout určitou odměnu za vyplnění.

Po analýze průzkumu je důležité provést co nejdříve navrhované změny. Zaměstnanci, kteří věnují průzkumu čas a neuvidí žádné výsledky, ztratí motivaci pro příště. Měli byste být také připravení seznámit zaměstnance s výsledky průzkumu a diskutovat o nich. Zaměstnanecký průzkum by se měl opakovat alespoň jednou ročně.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World