Zaměstnavatelé se snaží zmírnit napětí na pracovišti

Zaměstnavatelé se snaží zmírnit napětí na pracovišti

Firmy postupem času poznaly, že když se sníží psychické napětí zaměstnanců, vzroste jejich produktivita. Proto se snaží najít způsoby, jak je zbavit stresu, a tím i motivovat k další práci. Článek popisuje příklady několika firem – jedna z nich postavila do konferenční místnosti velikou sochu opice, jiná velký klobouk s plyšovými králíky, další umístila do haly v přízemí pingpongový stůl, kde se mohou zaměstnanci kdykoli „protáhnout“ a odreagovat.

Existují pochopitelně i firmy, v nichž vládne kultura, která rovnováhu mezi prací a psychickým zdravím ignoruje. Takové firmy však na svůj přístup brzy doplácí – mnoho zaměstnanců dává výpověď, snižuje se jejich morálka a produktivita práce klesá. Svůj podíl na stresu mají i technologie – sice umožňují lidem vzájemně lépe komunikovat, ale mají také opačný účinek. Když člověk nechce, nemusí se zvednout ze židle.

I malé změny mají mnohdy velký účinek. Nadřízení mohou například nabídnout svým zaměstnancům jednu hodinu týdně, kterou mohou věnovat relaxačním aktivitám podle svého výběru. Jedna ze skupinek se například pravidelně schází a zpívá si při kytaře. Údajně se ještě nestalo, že by toho někdo zneužil. Novu metodou jsou také týmové semináře – tzv. teambuilding, při kterých si účastníci mohou příjemným způsobem ověřit vztahy v pracovní skupině a lépe pochopit kolegy, s nimiž pracují.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com