Zaměstnavatelé v Británii se děsí vánočních večírků

Britští zaměstnavatelé letos omezí vánoční večírky pro své zaměstnance. Podle průzkumu HR agentury Peninsula Businesswise se totiž 93 procent z nich obává soudních sporů kvůli nevhodnému chování zaměstnanců. 86 procent dotázaných zaměstnavatelů pamatuje z minulého roku na stížnosti zaměstnanců hned druhý den po večírku.

Podle ředitele Peninsula Businesswise Petera Doneho by si zaměstnavatelé měli uvědomit, že vánoční večírky jsou jen rozšířením pracovních povinností a vztahují se na ně stejná disciplinární opatření. Nejčastějším zdrojem problémů na večírcích je alkohol. Zaměstnance je proto třeba předem upozornit, aby jej nekonzumovali v příliš velkém množství. Předem je též třeba upozornit, že jakékoli porušení pravidel chování ve firmě bude potrestáno.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups