Zdraví zaměstnanců je v našem zájmu

Vzrůstající počet firem si začíná uvědomovat přínos investic do zdraví svých zaměstnanců. Dobře vědí, že se jim podobné investice vyplatí. Při dostatečné péči se zaměstnanci nejen cítí bezpečně, jistě a spokojeně, ale také méně chybí v práci kvůli úrazům a onemocněním. Zvyšuje se tak výkon jednotlivých zaměstnanců i produktivita a úspěch celých firem.

Ke zdraví na pracovišti se dnes dá přispět různými způsoby. Jedním z nich je placení zaměstnaneckého pojištění, poskytování náhradního volna či rekreačních pobytů. To však samo o sobě ještě neřeší otázku bezpečnosti na pracovišti jako takovém.

Používání ochranných přileb, brýlí, rukavic a jiných bezpečnostních prostředků je v dnešní době již zákonem stanovenou samozřejmostí. Nejrůznější světové firmy se přitom začaly specializovat na vývoj takzvaných ergonomických pracovních nástrojů. Často se orientují na výpočetní techniku a kancelářský nábytek, ale výjimkou nejsou ani ergonomické nástroje pro továrny a výrobny.

**Datum vydání: V/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com