Ženy jsou stále oběťmi diskriminace

Otázka žen na pracovišti a jejich postavení je stále velmi diskutovaná, a to i ve společnostech, které si říkají moderní. Ženy se v práci setkávají stále s různými druhy diskriminace, dostávají podřadnou práci nebo nízký plat. Přitom pracují z úplně stejných důvodů jako muži. I ženy pracují, aby podpořily sebe, své rodiny, aby si mohly dovolit jistý životní styl.

Žena je primární obětí týrání na pracovišti. Ovšem lidé, nejen ženy, nemohou vykonávat práci na stejné úrovni, na jaké by ji byli schopni vykonávat, kdyby pracovali v harmonickém pracovním prostředí. A jestliže člověk nepracuje dobře, nemá moc šancí někam pokročit či si dokonce práci udržet.

Přitom moderní země mají ve svých ústavách zakotvený článek o zákazu diskriminace založené na barvě pleti, pohlaví nebo náboženského vyznání.Lidé, kteří jsou oběťmi diskriminace, by se neměli bát o tom mluvit.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101