Ženy v horších podmínkách

Ženy jsou na pracovištích vystaveny větším rizikům nežli opačné pohlaví. Zpráva komise zabývající se rozdíly mezi pohlavími v poměru k pracovnímu prostředí a chorobám hovoří o tom, že práce ženského pohlaví je vystavena mnohem větším rizikům na současných pracovištích. Důvodem je zřejmě to, že současná pracoviště jsou koncipována pro práci průměrných mužů.

Zpráva tvrdí, že ženy jsou více vystaveny infekčním nemocem, alergiím, ale také stresu. Jedním z cílů Evropské unie bude tedy zlepšit pracovní podmínky a uzpůsobit je více pro potřeby žen, které v nich budou pracovat. Tradiční přístup k vytváření pracovního prostředí nezohledňoval rozdíly v pohlaví pracujících, což vedlo následně k podcenění nebezpečí, jež hrozí na pracovišti ženám.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards