Získejte důvěru zaměstnanců ve 12 krocích

Kniha Stephena Coveye The Seven Habits of Highly Effective People popisuje „emocionální bankovní účet“, na kterém si musíme vytvořit kredit ve svých vztazích s pracovními kolegy a podřízenými. Když to, co děláme, nebude důvěryhodné, dostane se náš účet do debetu a nikdy nezískáme ostatní na svoji stranu. Otázkou zůstává, co je to důvěryhodnost.

Nemůžete investovat lépe, než když budete naslouchat druhým lidem. Ptejte se. Kladení otázek je jednoduchý nástroj, který může dobře podporovat důvěru. Toto je několik dalších nástrojů, které dokáží totéž:

- Mluvte pravdu. Mějte na paměti, že vaši lidé závisejí na tom, co jim řeknete.

- Plňte své sliby (nebo je nedávejte). Když řeknete, že něco uděláte, udělejte to.

- Dělejte to, o čem mluvíte. Dávejte si pozor, aby se vaše slova shodovala s vašimi činy.

- Nenechejte se vyrušovat. Když mluvíte s druhými, věnujte jim plnou pozornost. Nezvedejte jiné telefony a nenechte se ani jinak přerušovat.

- Buďte féroví ke všem. Ujistěte se, že ke všem přistupujete bez rozdílů.

- Nevybírejte si favority. Nepovažujte nikoho za „rovnějšího“ než ostatní.

- Buďte zásadoví. Vaši zaměstnanci si všimnou, když budete nestálí ve svém chování a postojích.

- Dodržujte svá pravidla. Nemůžete se lišit od ostatních, kterým jste stanovili jasná pravidla.

- Mějte pochopení pro chyby a pomáhejte druhým, aby neměli strach. Vaši lidé by měli vědět, že mohou dělat chyby a poučit se z nich.

- Uvědomte si, že to, co je pro druhé důležité nemusí být hned zřejmé. Pro každého člověka je něco důležité a nemusí to být jen jeho práce.

- Mluvte s lidmi přímo. Pokud máte s někým ze svého okolí problém, dejte mu to vědět. Nemluvte s ostatními o něm, ale přímo s ním.

- Důvěřujte. Věřte svým lidem, že dělají, co mohou. Uznávejte je za to a i oni vám budou důvěřovat.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com