Zlepšete své komunikační dovednosti

Komunikace je lepidlo, které drží pohromadě organizace. Je to prostředek pro výměnu myšlenek, učení od ostatních a zejména spojení lidí. Patří také mezi základní priority náborářů. Proč ji tedy firmy často ignorují až do chvíle, kdy se stane problémem?

Americký list New York Times přinesl nedávno rozhovor s Richardem Andersenem, výkonným ředitelem společnosti Delta Airlines, který definoval pět kroků k úspěšné firemní komunikaci.

- Měli byste znát základy. Lidé by měli zvládat písemnou i mluvenou komunikaci. Naučte se proto správně vyjadřovat verbálně i na papíře nebo prostřednictvím e-mailu. Neschopnost komunikovat promyšleně nechává lidi na pochybách, co se od nich očekává.

- Jasně přemýšlejte o tom, co chcete říci. Nepoužívejte PowerPoint či seznamy bodů jen proto, abyste ušetřili čas. Příliš mnoho manažerů takto myšlenky pouze načrtává, místo aby je skutečně vyjádřili.

- Připravujte se na porady. Dokumenty je třeba rozdat předem a zajistit, aby byly jasné a stručné. Důležité je také začínat včas. To vše je součástí přípravy.

- Podporujte diskusi. Zajímejte se o názory druhých. Více se proto ptejte, než oznamujte. Dejte jasně najevo, že chcete slyšet různé názory.

- Poslouchejte ostatní. Diskuse nemají smysl, pokud nikdo neposlouchá. Nepoužívejte proto na poradách mobilní zařízení, protože to působí stejně, jako byste si četli noviny. Nedostatečné naslouchání vede ke špatné informovanosti manažerů, což může vyústit ve vážné problémy.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review