Zlepšování vztahů na pracovišti se dá naplánovat

Plánování se používá snad ve všech odvětvích. Také oblast personalistiky a lidských zdrojů není v tomto směru výjimkou. Vždy je dobré ujasnit si, co od zaměstnanců očekáváte a co na druhou stranu mohou oni očekávat od vás.

Každý podnik je jiný, má odlišnou firemní kulturu i skladbu zaměstnanců. Také jejich motivace a očekávání jsou tedy odlišné. Společný víkendový piknik na účet podniku může mít v jedné firmě úspěch, v jiné však může být jeho efekt značně negativní.

Pomocí dotazníku sice můžeme zjistit, jaká forma odměňování či pochvaly by se tomu kterému zaměstnanci zamlouvala, metoda je však značně zdlouhavá a neosobní. Zpětná vazba zaměstnanců se však dá zajistit i jinými způsoby:
* Zpětná vazba od multiresortní zaměstnanecké komise nebo jiné části personálního oddělení,
* Pohovory zprostředkované personálním oddělením,
* Průzkum pomocí elektronické pošty,
* Diskuse během celopodnikových mítinků, nebo
* Obcházení zaměstnanců a kladení otázek, čili osobní kontakt.
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next