Změnou krok za krokem

Manažeři v oblasti IT vědí, že řízení změny je velkou výzvou. Zaměstnanci jsou obvykle zcela spokojení se stávajícím stavem věcí a často vidí zpočátku změnu spíše jako rozvrat než jako pomoc. I když je změna pozitivní, lidé nesnadno mění způsob, jakým vykonávají svou práci. Avšak to by nemělo zastavit žádnou organizaci v cestě vpřed. Změna může být úspěšně řízena a následující kroky pomohou posunout váš podnik a vaše lidi tam, kde je potřebujete mít:
- Mít jasnou vizi toho, čeho chcete dosáhnout – jasnou, specifickou a zarámovanou z mnoha perspektiv.
- Budovat spojenectví – vyhledat vůdce v jiných odděleních, kteří budou bojovat za změnu.
- Vést příkladem – musíte být první osobou, která změnu přijme.
- Komunikovat a pak znovu komunikovat – porady, newslettery, plakáty, e-maily a neformální rozhovory. Musíte vysvětlit, jak změna pozitivně ovlivní zaměstnance a zlepší jejich práci. I vše, co děláte, je komunikace. Činy jsou účinnější než slova.
- Naučit zaměstnance, jak změna zlepší jejich výkonnost.
- Rozdělit změnu na stravitelné kousky a pak nespěchat s jejich zaváděním.
- Udržet jednoduchost a srozumitelnost – nekomplikovat změnu v průběhu procesu.
- Spolehnout se na minulé zkušenosti a rady kolegů, poučit se z chyb.
- Podporovat změnu poskytováním správných pomůcek.
- Vyžadovat zpětnou vazbu.
- Potvrzovat pokrok pro udržení pohybu.
- Učinit potřebná opatření – například uvolnit nezbytné lidi z jejich každodenních povinností.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com