Změnu pracovního režimu by uvítalo 7 z 10 zaměstnanců, hybridní práce je lákavější než neomezená dovolená

Stávající pracovní režim vyhovuje pouze 31 % zaměstnanců napříč Českem. Ostatní by chtěli udělat v současných podmínkách změny. Největší zájem mají zaměstnanci o možnost libovolně kombinovat práci z domova a na pracovišti. Lákavá je také neomezená dovolená a volný začátek i konec pracovní doby. Téměř 2/3 zaměstnanců přitom dnes mají začátek i konec pracovní doby pevně daný. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem a organizací.

Stéphane Nicoletti: S benefity není spokojeno téměř 40 % zaměstnanců.

Nejnovější Barometr zaměstnanců potvrzuje, že zájem o práci z domova neupadá. Spíše než čistý home office je ale pro zaměstnance lákavý tzv. hybridní režim, ve kterém mohou dle potřeby střídat práci z domova a na pracovišti. Jde o vůbec nejčastěji zmiňovanou změnu, kterou by zaměstnanci chtěli udělat ve svém pracovním režimu. Stála by o ni čtvrtina respondentů, vůbec nejžádanější je mezi zaměstnanci z generace Y, tzv. mileniály.

Práce z domova je zároveň jednou z hlavních oblastí, které se od 1. října dotýkají změny vycházející z novely zákoníku práce. Úpravu práce na dálku vítáme, protože stále přibývají firmy, které s hybridním pracovním režimem začínají a nemají s ním zkušenosti. Vedle hrazení nákladů na home office budou ale muset řešit větší problémy, jako je komunikace a zapojení zaměstnanců, kteří pracují hybridně.

Dovolená s velkým D

Hybridní práce je pro zaměstnance dokonce preferovanější změnou než velmi atraktivní benefit neomezené dovolené. I v Česku už některé firmy tento režim úspěšně zavedly, přestože ho zdaleka nelze uplatnit všude a nese s sebou řadu úskalí. Mezi zaměstnanci by o tuto změnu pracovního režimu stálo 21 % dotázaných. Jednoznačně nejvíce mají o neomezenou dovolenou zájem zaměstnanci nejmladší generace Z, lze proto očekávat, že obliba tohoto režimu do budoucna poroste.

Práce od do – nutnost, nebo přežitek?

Prakticky stejně žádoucí je mezi zaměstnanci rozvolnění pracovní doby, o které by také stála více než pětina zaměstnanců. Zcela volný začátek a konec pracovní doby, stejně jako přestávky nebo pauzy na oběd, má dnes reálně jen 5 % zaměstnanců. Naopak téměř 2/3 mají pevně stanovený začátek i konec pracovní doby. Zhruba polovina z nich má i striktně nařízené přestávky a pauzy na oběd.

Některé profese to pochopitelně vyžadují a jinak to zařídit nelze, rozhodně to ale podle výsledků Barometru neplatí všude. 40 % zaměstnanců je přesvědčeno, že pevná pravidla nevycházejí z povahy jejich práce, ale spíše z firemních zvyklostí a vnitřních nařízení, která by se měla změnit. Nejsilněji je o tom přesvědčena nastupující generace zaměstnanců.

Příčinou zastaralého pracovního režimu, který dnes již zaměstnancům nevyhovuje, je přitom často pouhý nedostatek informací. Firmy a HR oddělení se dosud zjišťováním názorů svých lidí nezabývaly příliš metodicky. Často z důvodu organizační náročnosti, složitého vyhodnocování nebo kvůli absenci vhodných digitálních nástrojů. Právě na popud firem jsme proto v rámci platformy Můj Up nedávno vyvinuli nové moduly k online měření spokojenosti zaměstnanců, které může dát vedení firmy potřebný impuls ke změně například v oblasti pracovní doby.

O něco méně žádanou změnou pracovního režimu je kratší pracovní doba nebo kratší, například čtyřdenní pracovní týden. O takovou změnu pracovního režimu by stálo 18 % zaměstnanců. O volnější režim přestávek a pauz na oběd by mělo zájem 13 % zaměstnanců.

 

Striktní vs. benevolentní pracovní režim
Graf: Jaký pracovní režim nejpřesněji odpovídá podmínkám, ve kterých aktuálně pracujete?