Zúčastněte se HR snídaně s Image Labem na téma 360° zpětná vazba

HR na snídani, Image Lab
Ilustrační snímek

Tak zvaná „třistašedesátka“ je velmi rychlým a hlavně efektivním nástrojem hodnocení kompetencí a pracovního chování, která pomáhá získat koncentrovanou zpětnou vazbu z okolí – od kolegů, nadřízených, podřízených, zákazníků, dodavatelů a dalších lidí zainteresovaných do konkrétních procesů.

Díky této metodice má hodnocený účastník průzkumu jedinečnou příležitost získat náhled na to, jakým způsobem dosahuje svých výsledků a jak hodnotí jeho pracovní kompetence jeho okolí. A to hned z více různých perspektiv včetně své vlastní. Právě vyhodnocení informací o tom, jak hodnoceného vidí ostatní lidé v porovnání s jeho vlastním sebehodnocením, je největším přínosem metody 360° zpětná vazba.

Na HR snídani, kterou pořádáme už 22. září v Praze na adrese Image Labu, se s vámi podělíme o naše dvacetileté zkušenosti s touto metodikou a představíme vám druhou generaci našeho dotazníkového internetového portálu www.TeamSpirit.cz.

Co vám setkání přinese?

 • Zaměříme se na to, jak můžeme společně připravit, komunikovat a zorganizovat celý projekt. Je to důležité, zejména když ho ve vaší firmě realizujete poprvé. Zavedení 360° zpětné vazby jako nového HR procesu je někdy spojeno s oprávněnými obavami účastníků šetření (hodnocených i hodnotitelů), protože jsou známy případy, že nesprávně provedený 360° průzkum v některých firmách napáchal značné škody v oblasti mezilidských vztahů.
 • Zjistíte, jaké situace jsou, nebo nejsou vhodné pro používání tohoto nástroje a v jakém kontextu.
 • Dozvíte se, jaké jsou klíčové předpoklady úspěšné realizace 360° zpětné vazby v online podobě.
 • Probereme etiku záměru, anonymizaci dat a diskrétnost při práci s výsledky jsou při návrhu konceptu průzkumu klíčovými pojmy.
 • Zaměříme se na nastavení a vytvoření dotazníku 360° zpětné vazby v online prostředí cíleně zaměřeného k účelu průzkumu. Můžeme vycházet z firemních kompetenčních modelů, nebo si sestavíte vhodný dotazník přímo na základě naší kompetenční knihovny. 
 • A co je zvláště důležité: získáte zcela jasnou a konkrétní představu, co s výsledky dále dělat a jak je provázat s dalšími procesy uvnitř společnosti.

Jaké jsou klíčové přínosy portálu www.TeamSpirit.cz?

 • Náš systém umožňuje velmi snadnou nominaci skupin a osob hodnotitelů, buď si je hodnocený vybírá sám, nebo jsou mu určeni předem, nebo je to kombinace.
 • Vyplňování přehledné a jednoduché pro hodnocené i hodnotitele. Každý hodnotitel vyplňuje dotazník jen jednou a to bez ohledu na počet hodnocených. A vyplňování bezvadně funguje i na mobilech!
 • Výsledné zprávy jsou k dispozici ihned po ukončení hodnocení. Jsou přehledné, obsahují anonymizované komentáře od všech skupin hodnotitelů spolu s číselným porovnáním.
 • Zajímají-li vás výsledky různých skupin hodnocených, trendy a vzájemné porovnání, připravíme pro vás skupinovou závěrečnou zprávu spolu s doporučením pro další rozvoj skupin.
 • Výsledky 360° zpětné vazby by neměly zapadnout, ale měly by hodnoceného inspirovat ke konkrétnímu zaměření osobního rozvoje. Proto následně na osobních schůzkách naši konzultanti - koučové společně s hodnocenými vytvoří akční plány dalšího rozvoje. 

Kdy a kde se společně potkáme?

22. září 2016 od 9:00-12:00 hodin na adrese Kundratka 1994/4, Praha 8

Účast na snídani je ZDARMA. 

 

Kapacita akce je již naplněna.

Tematické HR snídaně s Image Labem se konají pravidelně. Pro bližší informace o aktuálních setkáních sledujte stránky společnosti na Facebooku LinkedInu. Více informací získáte také na adrese ptopkova@imagelab.cz