10 tipů: Když už zešílet z práce, tak alespoň pomalu: Tip 7 - Prokrastinace má krátké nohy

Z minulého tipu víme, že pravidelný odpočinek a pohyb vám může pomoci snáze zvládnout i nadměrný pracovní nápor. Buďme upřímní – právě teď prokrastinujete. V rámci plnění vašich pracovních úkolů není žádný opodstatněný důvod, abyste byli online. Vyhýbáte se práci. Pokud byste se jí nevyhýbali surfováním po internetu, možná by nebyla tak šílená.

Radek Havelka, ředitel ICT Pro

Tip 7. Prokrastinace má krátké nohy

Čas na brouzdání po internetu se dříve nebo později, v rámci nějaké přestávky, určitě najde. A buďte v klidu; já zrovna na internetu jsem a mohu vás ujistit, že právě teď se tu neděje zhola nic, co by nemohlo počkat další hodinu dvě, než si o tom přečtete. Pokud se něco důležitého stane, tak se o tom určitě dozvíte. Zaměřte svou pozornost raději na práci a začněte se konečně soustředit.

A pokud nevěříte mě, poslechněte radu věhlasného myslitele Briana Tracyho a „snězte tu žábu“, jak doporučuje ve své stejnojmenné knize. Jinak řečeno, neodkládejte méně příjemné úkoly na potom a udělejte je hned!

Co je vlastně prokrastinace

Prokrastinace není jen malý odpočinek nebo odklad úkolu na později. Je to významná překážka na cestě k efektivně odváděné práci. Odkládání důležitých úkolů může snižovat produktivitu, zvyšovat stres a ohrožovat kvalitu práce. Pochopení příčin prokrastinace a nalezení efektivní strategie pro její překonání může být klíčem k dosažení vyšší úrovně produktivity a osobního rozvoje.

Jak s prokrastinací pracovat

Zvládání prokrastinace vyžaduje kombinaci sebeuvědomění, plánu a disciplíny.

  • Identifikace příčin: Začněte tím, že si uvědomíte, proč prokrastinujete. Mohou to být strach ze selhání, nedostatek motivace nebo nejistota ohledně úkolu.
  • Stanovení jasných cílů: Definujte si konkrétní a měřitelné cíle. Když víte, čeho chcete dosáhnout, může to pomoci zaměřit se a snížit tendenci k odkládání.
  • Rozdělení úkolů na menší části: Rozdělení velkých úkolů na menší, snadno dosažitelné kroky může snížit pocit přetížení a usnadnit začátek práce.
  • Vytváření plánu: Plánování času a prioritizace úkolů vám pomůže udržet se na správné cestě. Stanovení termínů a dodržování harmonogramu může motivovat k práci.
  • Vyhledání podpory: Mluvte s kolegy nebo profesionálním poradcem. Sdílení svých obav a cílů s ostatními může poskytnout podporu a motivaci.
  • Odměňte se: Stanovte si odměny za splnění úkolů nebo dosažení cílů. Odměny mohou být malé, jako například krátká přestávka, nebo větší, jako je volný den.
  • Pravidelný odpočinek: Nedostatek odpočinku a přetížení prací mohou vést k vyhoření a prokrastinaci. Každý den si musíte najít čas na odpočinek a obnovu energie.

Radek Havelka

Ředitel a spolumajitel přední české vzdělávací společnosti ICT Pro. ICT Pro nabízí komplexní služby v oblasti firemního vzdělávání, profesních certifikací a HR outsourcingu. Na trhu působí od roku 1992. ICT Pro se dlouhodobě specializuje na školení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Svoji nabídku doplňuje také o projektové řízení a kurzů v oblasti soft-skills.

Doplnění článku týmem HR News: níže uvedený obrázek, navržený generativní umělou inteligencí DALL-E 3, byl vytvořen 5. 5. 2024 na základě textu Radka Havelky.

DALL.E

Model DALL-E 3 popsal tuto grafiku takto: Here are the images representing the playful and humorous concept of procrastination in an office setting. Let me know if you need any adjustments or additional images!