14 podob interního vzdělávání

Ilustrační snímek

Interní vzdělávání zaměstnanců má ve srovnání s návštěvou externích kurzů hned několik výhod. Především se odehrává v prostředí specifické firemní kultury a snadněji se zaměří na znalosti a dovednosti, které zaměstnanci skutečně potřebují pro svou práci. Může také být cílenou přípravou na další postup v kariéře. Navíc si zaměstnanci mohou vyzkoušet i role trenérů, díky nimž zdokonalí své komunikační dovednosti a více porozumějí svému oboru.

Dnes se s pomocí webu About HR zaměříme na praktické tipy, jak rozvíjet zaměstnance pomocí vzdělávání na pracovišti (on-the-job training) a interních školení.

Vzdělávání na pracovišti

 • Umožněte zaměstnancům, aby se účastnili porad na vyšší, strategické úrovni a pomáhali s plánováním a rozhodováním o směřování svého oddělení nebo celé firmy.

 • Sdílejte informace pomocí mailing listů zaměřených na určité oblasti.

 • Dejte zaměstnancům možnost aktivně si určovat své vlastní cíle a způsoby jejich měření.

 • Zapojte manažery do přípravy individuálních a týmových plánů rozvoje.

 • Umožněte školení zaměstnanců navzájem napříč rolemi.

 • Zaveďte program interního mentoringu. Zajímavý může být i reverzní mentoring.

 • Podporujte zaměstnance v tom, aby si hledali i neformální mentory v oblasti svého oboru a zájmů.

 • Samostatnou kapitolou je pak koučink, který už dnes zdaleka není určen jen pro nejvyšší manažery.

Interní školení

 • Interní školení mohou vést i externí trenéři a konzultanti. Zajistěte však, aby to vždy byli odborníci, kteří zároveň znají kulturu a potřeby firmy.

 • Zaveďte proces, kdy zaměstnanci budou pořádat školení pro své kolegy na základě toho, co se sami naučili na externích školeních. Není-li prostor pro samostatná školení, sdílejte alespoň základní myšlenky, například na začátku porad.

 • Nakupujte pro zaměstnance odbornou literaturu a založte čtenářský klub, v němž budete sdílet novinky a zabývat se možnostmi jejich využití v praxi vaší firmy.

 • Zřiďte sekci věnovanou vzdělávání na firemním intranetu, kde budou k dispozici materiály pro nové zaměstnance, ale i novinky pro všechny ostatní.

 • Vyzkoušejte školení formou diskuse s interními či externími odborníky během společných obědů.

 • Uspořádejte interní konferenci věnovanou vzdělávání zaměstnanců, která bude mít formát klasické jednodenní konference za účasti pouze zaměstnanců firmy.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější a nejefektivnější nástroje interního rozvoje zaměstnanců?

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR