15 cest k firemnímu vzdělávání v ekonomické krizi

Se současným světovým ekonomickým poklesem souvisí i zkracování rozpočtů na vzdělávání zaměstnanců. Přesto však manažeři HR mohou najít levnější alternativy, zejména pokud se zaměří na interní zdroje.

- Využijte interní talent. Místo nákladného externího lektora můžete vyžít znalosti vlastních zkušených zaměstnanců. Můžete pořádat například pravidelné schůzky, na nichž budou zaměstnanci hovořit o postupu své práce. Podpoříte jejich morálku a zapojení.

- Zaveďte živé telefonické hovory. Využijte konferenčních hovorů k pravidelné diskusi o efektivních pracovních postupech. Můžete je nahrávat a vytvářet z nich výukové materiály.

- Zaveďte stínování zaměstnanců. Stínování není jen celodenní následování kolegy. Pomáhá vidět firmu z jiné perspektivy a učit se za chodu způsobům práce na jiných pozicích.

- Zaveďte nebo rozšiřte formální mentorování. Noví zaměstnanci se tak lépe seznámí s firemní kulturou. Manažeři mohou získat nové perspektivy.

- Rozvíjejte učitele ve své organizaci. Zejména od manažerů byste neměli očekávat jen, že se budou učit, ale také budou vyučovat.

- Pozvěte vůdce ze své komunity na přednášku. Mohoucím přednášet o nových technologiích, knihách apod.

- Soustřeďte se na znalost produktů. Zaměstnanci, kteří rozumějí produktům své firmy, o nich mohou zasvěceně diskutovat s dodavateli, kolegy i zákazníky. Také lépe porozumějí své  pracovní roli.

- Obnovte pomocné pracovní nástroje. Vyvěste například plakáty s popisem správného telefonování nebo kartičky s důležitými kontakty.

- Vzdělávejte napříč firmou. Zaměstnanci, kteří mají více než jednu dovednost, jsou hodnotnější a pružnější.

- Pořádejte konference napříč odděleními. Ve firmách pravá ruka často neví, co dělá levá. Propojení jednotlivých oddělení pomáhá k lepšímu sdílení informací a efektivnější práci.

- Zaveďte rotace. Rotace mohou být přínosné nejen pro krátkodobé zaměstnance. Podporují angažovanost a přenos znalostí.

- Vytvářejte vzdělávací projekty. Vzdělávání při reálné práci může zaměstnancům dát více než hypotetická cvičení ve třídě.

- Vytvářejte a poskytujte e-learning. I když vytváření obsahu bude časově náročnější, uživatelský obsah bývá efektivnější.

- Vytvořte on-line nástěnku, e-mailové diskuse, blogy či intranetová fóra. Zaměstnanci pak budou moci jednoduše sdílet své nejlepší postupy nebo požádat o pomoc.

- Prodávejte své školicí materiály. Maximálně využijte práci,kterou jste do rozvoje zaměstnanců vložili.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group