4 typy koučů mezi manažery

Ilustrační snímek

HR profesionálové, kteří se zabývají také koučováním, dobře vědí, že stejný koučovací přístup ke všem nefunguje. Je proto třeba umět rozlišit, jaký styl nejlépe odpovídá osobnostem koučovaných. Společnost Robert Half proto sestavila průvodce čtyřmi základními typy koučů, s nimiž se běžně setkáváme u manažerů ve firmách. Ten má personalistům pomoci rozpoznat, kdy koučovací vztahy fungují dobře a kdy naopak hrozí, že přinesou více škody než užitku.

1. Určující kouč (Definitive coach)

Určující koučové mají silné obchodní uvažování, soustředí se na výsledky, chtějí vyhrát a vítězství chtějí i pro své zaměstnance. Vynikají v určování cílů a složitém rozhodování. Často však neposkytují dostatek informací k tomu, jak dosáhnout vytyčených cílů. Tento styl koučování je proto vhodný pro zaměstnance, kterým vyhovuje větší autonomie.

2. Spolupracující kouč (Collaborative coach)

Spolupracující koučové umějí výborně naslouchat a věnují většinu svého času rozvoji lidí kolem sebe. Mají silný cit pro týmovou dynamiku a spolupráci s různorodými skupinami lidí. Vedou své svěřence k tomu, aby se rozhodovali sami a učili se ze svých chyb. Tento styl může být náročný pro zaměstnance, kteří teprve začínají v daném oboru.

3. Přesvědčující kouč (Persuader coach)

Přesvědčující koučové vedou své svěřence k tomu, aby stále uvažovali o nových možnostech, jsou velmi zapálení pro změny a práce s nimi bývá zábavná. Na druhou stranu však mohou vyžadovat více, než tým skutečně dokáže udělat, čímž mohou způsobit frustraci či dokonce vyhoření svých lidí. Tento styl je nejvhodnější pro přizpůsobivé jedince se silnými komunikačními dovednostmi.

4. Diagnostický kouč (Diagnostic coach)

Diagnostičtí koučové mají silné organizační, plánovací a rozhodovací dovednosti. Vedou své svěřence ke kritickému uvažování za účelem vytváření pevných obchodních strategií. Pečlivě analyzují situace, čímž pomáhají předcházet problémům. Někdy ale bývají příliš kritičtí, a proto je tento styl vhodný zejména pro zaměstnance s pevným sebevědomím.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine