5 tipů pro rozvoj silných i slabých stránek

Při řízení týmu se brzy ukáží silné i slabé stránky. Dobrý vůdce se soustředí na silné stránky jednotlivců a jejich využití v co nejširší míře. Ještě lepší vůdce si však všímá slabých stránek a hledá způsoby, jak je podpořit k dosažení ještě většího úspěchu.

- Buďte všímaví. Stačí mít oči otevřené. Sledujte, jak si vaši zaměstnanci umějí poradit s různými projekty a problémy. Všímejte si individuálních stylů vedení, pracovní etiky, dovedností a osobností. Pečlivé sledování vám pomůže odhalit silné i slabé stránky vašich lidí.

- Pozitivně informujte. Je poměrně jednoduché projevit zaměstnanci uznání za něco, v čem exceluje. Zaměstnanec si je navíc svých silných stránek většinou vědom. Složitější je ale upozorňování na slabosti. I svých slabých stránek si může být zaměstnanec vědom, stejně mu však nepomůže, nebudete-li upřímní. Dejte zaměstnancům vědět, že si jejich práce vážíte a budou-li se dále zdokonalovat, stanou se pro vás ještě důležitějšími.

- Zaveďte systém kamarádství. Týmová práce je schopnost budovat společně určitou vizi. Spojíte-li proto zaměstnance s určitou slabou stránkou s kolegou, který v dané věci naopak vyniká, umožníte mu zlepšení.

- Poskytujte možnosti rozvoje. Semináře nebo rozvojové gramy nabízené třetími stranami mohou být efektivním vzdělávacím prostorem pro překonání slabých stránek zaměstnanců.

- Umožněte selhání. Neúspěch může být startem k novým dovednostem. Dáte-li zaměstnancům najevo, že mohou selhat, poskytnete jim nejen důvěru pro rozvoj nových dovedností, ale také si vytvoříte půdu pro budoucí úspěch.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder