6 kroků k efektivnímu řízení rozpočtu na vzdělávání

Firmy se čím dál častěji ptají, jak dosahovat lepších výsledků, když mají k dispozici stále omezenější zdroje. Platí to i pro rozpočet na vzdělávání, který patří mezi první zdroje úspor, k nimž firmy v obtížných situacích sahají. Skutečnost je sice taková, že ve výsledku tím dosahují jen krátkodobých úspor a z dlouhodobého hlediska to není nejefektivnější volba, přesto jde o realitu v nejedné organizaci. Jak tedy problém s omezeným rozpočtem na vzdělávání překonat?

Určete si strategické cíle

Začněte otázkou, co vaše organizace potřebuje a jak jí můžete pomoci rozvinout potřebné schopnosti a dovednosti k dosažení těchto potřeb. Podle toho pak vymezte priority vzdělávání.

Zvažte zavedení systému pro řízení vzdělávání (LMS)

Mezi hlavní výhody kvalitních LMS patří schopnost upozornit na opakování a vytvořit centrální úložiště vzdělávacích materiálů, které lze opakovaně používat nebo upravovat napříč celou organizací.

Používejte již existující zdroje

Místo vytváření nového obsahu vzdělávacích programů se snažte využít obsah, který již máte k dispozici.

Proveďte audit vzdělávacích zdrojů

Řadu firem překvapí, když zjistí, kolik existujících zdrojů nevyužívá.

Seznamte se s procesy omezování zdrojů

Zajímejte se o způsoby, jimiž snižují náklady v jiných odděleních, a inspirujte se nejúspěšnějšími postupy. Snažte se minimalizovat ztráty.

Ujistěte se, že stanovujete jasné a dosažitelné cíle

Pokud jste již udělali všechny výše popsané kroky, zbývá vytyčit cíle vašemu vlastnímu oddělení tak, aby byly veřejně viditelné všem.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard