7 příležitostí pro mentoring

Mentorování je velmi silný nástroj, protože dokáže pomoci lidem triumfovat. Na základě tohoto předpokladu existuje sedm způsobů, jak mohou organizace využít mentorování k plnění svých cílů a zároveň přispívat k rozvoji zaměstnanců.

- Nábor. Řada lidí chápe mentorování jako zaměstnanecký benefit. Považují za výhodu, když vědí, že na ně bude někdo čekat, až poprvé vstoupí do firemních dveří a pomůže jim s rozjezdem. Zaměstnavatel tak získá jejich důvěru ještě dříve, než jim vyplatí první výplatu. Program mentorování proto může firmě výrazně pomoci již při náboru.

- Onboarding. Spolupráce stávajících s novými zaměstnanci při zorientování ve firmě není nic jiného než mentorování. Pokud nejste schopni vytvořit tato spojení, vzbudíte u nových lidí pocit, že jsou „mimo" a mohou vás předčasně opustit. Zkuste proto přidělit každému nováčkovi zkušenějšího mentora.

- Rozvoj napříč funkcemi. Zaměstnanci bývají často zaškatulkovaní ve svých odděleních a pozicích. Když však spolu budou více komunikovat, mohou se ve svých oborech zdokonalit. Rozvrhněte proto svůj program mentorování tak, aby přesahoval jednotlivé funkce.

- Produktivita. Školení v oblasti nových dovedností zvyšuje produktivitu zaměstnanců. Pokud je však doplníte o mentorování, produktivita posílí ještě výrazněji. Školení zaměstnancům ukazuje, jak mají něco dělat. Mentorování pak umožňuje sdílet s ostatními zaměstnanci chyby, poučení nebo rady související s výkonem této činnosti.

- Rozvoj vůdcovství. Chcete-li rozvíjet své zaměstnance s vysokým potenciálem, aby mohli převzít větší role, poskytněte jim mentora, který touto cestou již prošel. Zkušenější zaměstnanci mohou sdílet rady a zkušenosti.

- Diverzita a zapojení. Různorodá pracovní síla může být velmi produktivní a zisková. Je k tomu však zapotřebí kultura zapojování jednotlivých osobností. V tom může opět pomoci program mentorování.

- Plánování nástupnictví. Program mentorování může soužit také k tomu, aby zachytil znalosti lidí, kteří vás mohou opustit. Podpoří sdílení znalostí, které budou zaměstnanci, kteří ve firmě zůstanou, potřebovat k úspěšnému výkonu svých rolí.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com