8 kroků k plným učebnám

Personalisté s nadšením vytvářejí vzdělávací programy pro zaměstnance, přičemž hledají cesty, jak dosáhnout maximální účasti a zapojení. Program, který vypadá dobře na papíře, totiž ještě neznamená úspěch a přínos. Jak tedy zaplnit vaše učebny?

Pomozte zaměstnancům s rozvrhem

Veďte týmy k tomu, aby byly schopny zastoupit své členy, kteří se zúčastní půldenního či jednodenního školení. Účastníci školení pak budou v menším stresu a budou se moci lépe soustředit.

Zajistěte pozvání ze strany vedení

Zapojte seniorní manažery, kteří v e-mailu podpoří zaměstnance v účasti na vzdělávacích programu a vyzvou manažery, aby své lidi vyslali na školení.

Vysvětlete, k čemu školení je

Zaměstnanci by měli vědět, co přesně mohou od dané vzdělávací aktivity očekávat. Měli by znát program, informace o lektorech a konkrétní přínos pro výkon jejich pracovní role.

Nabídněte školení za odměnu

Umožněte účast na vzdělávací akci jako poděkování za dobré pracovní výkony.

Zahajte školení oznámením nebo oceněním

Další způsob, jak přilákat zaměstnance na školení, spočívá v předeslání, že na začátku proběhne určité oznámení nebo předání cen. Přestavte nového klienta nebo vyhlaste zaměstnance měsíce.

Zajistěte navazující aktivity

Školení by nemělo končit jednorázovou akcí. Po skončení mluvte s účastníky o jejich zkušenostech, připravte související webináře, knihy a další vzdělávací programy.

Oceňujte zlepšení

Veďte manažery k tomu, aby své zaměstnance chválili za zlepšení v důsledku nově získaných znalostí a dovedností.

Udržujte relevantní a zábavní vzdělávání

Zjišťujte, co vaše zaměstnance zajímá a jak se chtějí dále rozvíjet. Nudná školení nerelevantních témat nemají smysl.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine