A přece se učí!

Každý výukový proces má svůj vlastní, specifický průběh. Jsou v něm vždy zahrnuti jiní školitelé a jiní zaměstnanci, kteří mají být vyškoleni. Jestliže máme dosáhnout správného cíle, je nutné zvolit dobrou strategii, stanovit očekávané výsledky a dostatečným způsobem celý proces připravit. Je důležité si uvědomit, že do výuky jsou nepřímo zahrnuti všichni ti, kterých se dotýkají její výsledky.

Do přípravy je nutné zahrnout dopady, které bude mít výuka na každého jednotlivce, jehož se nějak týká. Cíle účastníků výuky by se měly co nejvíce slučovat s cíly, které klade výuka jako taková. Způsob výuky a její prostředí musí být proto přiměřený pro ty, kdo se jí účastní. Jestliže budou lidé cítit, že to, co se od nich očekává, je i jejich přáním, můžeme počítat s jejich nasazením při dosahování pracovních výsledků.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer