Aby vám zaměstnanci rychle neutekli

Noví zaměstnanci přicházejí do firem plní energie a nadšení z nové příležitosti. Firmy si však často neuvědomují, že nábor přijetím nových lidí nekončí a zájem těchto jedinců ochabuje. Noví zaměstnanci pak nezřídka brzy odcházejí nebo ztrácejí produktivitu. Pro zachování nadějných nových pracovníků a jejich výkonnosti je proto zásadní vztah s managementem, zejména budování tohoto vztahu celý první rok.

Manažeři mohu plně využívat energie nově přijatých zaměstnanců, zapojí-li je v prvních týdnech do silných a strukturovaných jednání. Ta je třeba zaměřit na šest základních sil, které pomohou udržovat produktivitu, motivaci a zájem zaměstnanců. Konkrétně jde o silné vztahy, nadšení, výzvy, soustředění, rovnováhu a plány. Organizace pak zpětně získá nižší roční poměř odchodů zaměstnanců, vyšší produktivitu, nižší náklady na nábor a efektivní rozvoj značky.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: Career Systems International - Internetové stránky americké konzultantské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Systems International