Ach jo, zase trénink...

Jak na to, aby radost ze vzdělávání byla oboustranná – a váš trénink byl efektivní

Michaela Vokounová

Vzdělávání má dvě strany. Na jedné je ten, kdo vzdělává a na druhé ten, kdo je vzděláván, tedy ten, kdo se vzdělávat chce a je k tomu ochoten. Ten, kdo se vzdělávat nechce, se ještě nikdy nic nenaučil.

Jednou ze základních podmínek úspěšnosti tréninku je tedy to, aby účastníci byli připraveni se něco nového naučit. Účastníky si ale zpravidla vybírat nemůžeme. Ne každý miluje tréninky a školení a mnozí účastnici přicházejí neradi, neočekávají nic a trénink považují za ztrátu času. Co teď?

Pár rad pro ty, kdo vzdělávání ve firmě financují, organizují i pro ty, kdo jej vedou:

1. Buďte si jisti, že trenér vidí téma pozitivně

Pokud není trenér tématem nadšený, pak opravdu nemůžeme očekávat, že se mu podaří pro trénink nadchnout účastníky. Učitelé, které jsme ve škole milovali nebyli ti, kteří si přišli do školy odpočinout, ale ti, kdo svůj obor vážně měli rádi.

Takže malá rady pro ty, kdo trénink financují - jestli jste najali trenéra, který vypadá jako reklama na kyselé citróny, vyměňte ho! Takové vzdělávání nemá šanci na úspěch a finance na něj vynaložené budou jen vyhozenými penězi.

2. Prevence je lepší než léčba

Každý chce být důležitý. I zaměstnanci chtějí vědět, že jsou pro podnik důležití a že trénink není trest, ale příležitost být ještě lepší. Informujte je o tréninku včas a odpovídajícím způsobem. Co třeba pozvánku každému účastníkovi se všemi důležitými informacemi?

3. Dospělí se vzdělávají jinak než děti

Jestli dětem k nadšení z učení stačilo říct: „A teď vám řeknu něco zajímavého!“ – dospělým něco takového rozhodně stačit nebude. Dobrá zpráva je ta, že dospělí se učí rádi. Ovšem jen to, co je zajímá, co potřebují nebo potřebovat budou. Vaši účastníci tedy budou chtít znát cíl tréninku a důvod, proč by zrovna oni měli takovým tréninkem projít. Dobře vybírejte témata, dobře vybírejte účastníky a dobře se připravte na to, jak jim zmíněné aspekty vysvětlíte. Ta trocha času a námahy se vám rozhodně vrátí.

4. Síla příkladů z praxe

Každý dobrý lektor má připravené příklady z praxe – ty umožňují propojit teorii, o které se na tréninku mluví, s praxí, pro kterou je každý trénink určen.

Nezapomeňte ale na to, co je ještě důležitější – vaši účastníci mají k dispozici více příkladů než si dovedete představit. Ptejte se jich, umožněte jim, ať se o své zážitky a zkušenosti podělí.

A protože je samozřejmé, že nikdo nezná práci účastníků do větší hloubky lépe než oni sami, vyplatí se naslouchat i jejich návrhům na to, co zařadit do příštích tréninků.

5. Buďte kreativní

Některá témata jsou oblíbená a jejich zařazení je pro lektora jako „za odměnu“.

Ale i zdánlivě nezajímavé téma je možné podat kreativním, zvláštním a zajímavým způsobem. Čím inovativnější bude podání, tím větší zájem se dá čekat. A čím větší zájem, tím více se účastníci naučí.

Mnoho radosti a úspěchů ve vzdělávání vám přeje

Michaela Vokounová 

Michaela Vokounová pracuje v oblasti vzdělávání od roku 2001. Věnuje se vytváření tréninkových koncepcí a systémů vzdělávání, vedení tréninků a rozvojových programů a individuálnímu koučinku pracovníků. Tréninky - hlavně pro firmy zaměřené na služby - vedla zatím v devíti evropských zemích. Úspěšně sestavila vzdělávací projekt pro skupinu hotelů, který financovala Evropská unie a své bakalářské studium ukončila prací na téma „Vytváření efektivního vzdělávacího systému pro hotel“.