Aktuální výzvy manažerů vzdělávání

Manažer vzdělávání musí být důvěryhodným poradcem ostatním manažerům, kteří potřebují vědět, jak rozvíjet své podřízené. V současné době to platí více než kdy jindy, vzhledem k tomu, jak zaměstnancům přibývá práce i odpovědnost a firmy zkracují rozpočty na vzdělávání, přestože potřeba rozvoje zaměstnanců stoupá.

- Posilte své kompetence pro vyhodnocování, navrhování, rozvoj a poskytování vzdělávání. Účastněte se on-line i offline seminářů, konferencí a kurzů pokrývajících klíčová témata. Čtěte nejnovější odborné články a budujte kontakty, abyste získali čerstvou perspektivu.

- Pečlivě naslouchejte, abyste zjistili, čeho potřebují podílníci dosáhnout. Mohou si myslet, že manažeři vaší firmy potřebují rozvíjet své koučovací dovednosti, ale vy můžete zjistit, že skutečný problém je v lepším uchopení technik, které mají posilovat. Rychlá aktualizace může vše vyřešit.

- Poskytujte klíčovým kontaktům potřebné nástroje, záruky a zdroje. Nejde jen o to, aby reprezentovaly vaše navrhované vzdělávací řešení, ale také prodaly vaši investici a předvídaly obchodní výsledky firmy. Představte programový návrh s přidělenými měřítky.

- Buďte opatrní na rozpočtová omezení a nabídněte kafeterii nebo fázový přístup. Navrhněte postup, který bude firmě vyhovovat z hlediska momentálně omezených finančních prostředků.

- Buďte kreativní při vývoji programu. Méně lidí si dnes může dovolit navštěvovat tradiční kurzy v učebnách, ale ani on-line vzdělávání nemusí samo stačit. Přemýšlejte proto, jak co nejlépe zkombinovat tradiční způsoby vzdělávání s novými.

- Nabídněte podporu při zavádění jako součást vzdělávacích programů. Pomáhejte jednotlivým manažerům a jejich týmům s osvojením vzdělávacích programů. Nabídněte například seznamy akcí a tipů nebo pravidelné telefonáty za účelem vyřešení problematických témat.

- Buďte upřímní, nemůžete-li poskytnout, co vaši manažeři potřebují. Neztrácejte jejich čas. Pokud si myslíte, že to poškodí vaše postavení, mýlíte se. Naopak to pomůže oběma stranám. Vaši podílníci ocení vysvětlení, že vzdělávání zaměstnanců není řešením, které mohou využít.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine