Angličtina jako odborný jazyk

Angličtina je celosvětovým a klíčovým jazykem ve všech oborech lidské činnosti, ať už jde o techniku, vzdělávání, politiku, kulturu, obchod nebo turistiku. Výuka by proto měla vycházet z metod, které připraví studenty na reálnou komunikaci se zaměřením pro příslušný obor.

Stanovení potřeb výuky by mělo probíhat na základě zhodnocení stávajících a aktuálních požadavků studentů. Zároveň je třeba zjistit, co studentům v dané oblasti chybí, jak široká je mezera mezi jeho stávajícími znalostmi a cílovou úrovní odborné jazykové znalosti. Významnou roli hraje také prostředí, ve kterém je odborný jazyk používán. Výsledkem by se měla být výuka kombinující specifickou terminologii odborného jazyka s dalšími lexikálními a gramatickými strukturami obecné angličtiny.

-kk-

Zdroj: Učitelské listy - nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Učitelské listy