Bez baretu a absintu aneb Byznysmeni na cestě k tvořivosti

Každý ví, že umělci zažívají období, kdy je jejich tvořivost blokována. Někdy tato fáze trvá velmi dlouho. Příběhy vyprávějí o malířích, fotografech, spisovatelích i hudebnících, kteří museli čelit „velké prázdnotě“ – jejich inspirace s vytratila. Ti všichni měli nějakou strategii, jak s touto nesnází bojovat. Většina z nás si je představí, kterak si nasazují excentrický baret a odeberou se do nejbližšího bistra na sklenku (nebo několik lahví) absintu. Pak čekají, až s múzy vrátí. Seriózní byznysmen však nemůže nosit potřeštěný baret, o absintu ani nemluvě.

Přesto je také tvůrčí osobností. Může se tedy dostat do stejné situace jako umělec – v tomto případě je potřeba dát vašim duševním silám šanci se zregenerovat. Znovuvzkříšení kreativity pomůže, zaměříme-li pozornost na odlišné záležitosti, než jakými jsou kupříkladu finanční analýzy. Winston Churchill kdysi řekl cosi v tom smyslu, že unavené části vaší mysli si mohou odpočinout a lze je osvěžit tím, že budete používat ty ostatní - v duchu svých slov pak vyvažoval své politické vytížení právě malováním obrazů.

Klíčem je nabídnout své mysli takovou činnost, která vyžaduje odlišný způsob myšlení a jiný přístup, než který jste si navykli používat v naší obchodní činnosti. To vám umožní překonat zaběhané vzory. Udržujte si tedy něco uměleckých zálib – úspěch a kreativita v odlišné oblasti, než je obchodování, poskytne potřebný odpočinek těm částem mysli, jež jsou vyčerpané, a umožní dívat se na věci z nového úhlu pohledu.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online