Bez kvalitních lektorů se dobré kurzy neobejdou

Díky více než dvacetileté praxi v oblasti vzdělávání a poradenství může společnost Quality Point nabídnout vysokou kvalitu svých kurzů a seminářů. To potvrzují i ověřené reference spokojených klientů, kteří se na kurzy opakovaně vrací, což by se ale nedělo bez kvalifikovaných lektorů.

Ilustrační snímek

Společnost nabízí kurzy a semináře z oborů kvality, výroby, IT, soft skills a také práva. Mezi novinky patří nabídka možnosti koučinku v oblastech personálního rozvoje a managementu.

Tým lektorů jsou odborníci ve svém oboru, kteří jsou kreativní a mají chuť se neustále zlepšovat. Pro zákazníky tvoří jistotou a vizitku vysoké přidané hodnoty. To potvrzuje i fakt, že se klienti na semináře vracejí opakovaně. Pro lepší orientaci v nabídce kurzů a dalších služeb spustila společnost nové webové stránky quality-point.cz, kde jsou k dispozici veškeré dostupné kurzy a další potřebné informace.

Organizace by neměly poptávat kurzy pouze kvůli naplnění plánu vzdělávání, ale cílem by mělo být umožnit každé osobě dosáhnout svého plného potenciálu a zvýšení celkového výkonu firmy a právě o to se v Quality Point snaží.

V novém roce se můžete těšit i na tyto zajímavé kurzy:

Technik kvality s certifikátem I
termín konání: 23. - 24. 01. 2023

Technik kvality je pracovníkem, který musí být schopen reagovat ve všech situacích, s nadhledem a profesionalitou. Musí umět analyzovat a řešit problémy s kvalitou tak, aby se už neopakovaly.

MS Excel pro začátečníky
termín konání: 25. - 26. 01. 2023

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří se chtějí naučit ovládat základní nástroje programu Excel na praktických příkladech, díky kterým si jednotlivé nástroje opravdu zapamatujete. Dále pracovníkům, kteří v rámci pracovních postupů musí začít ovládat další tabulky a nové požadavky.

Zákoník práce – změny a aktuální témata 2023
termín konání: 25. 01. 2023

Seminář se věnuje problematice pracovního práva a zákoníku práce, a to nejen z pohledu platné legislativy, ale také aktuální judikatury a praktických dopadů. V průběhu výkladu bude věnována pozornost nejvýznamnějším oblastem pracovního práva a praktickým problémům, které se ve vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců každodenně vyskytují. Je určen zejména personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, ale dalo by se říci většině řídícího personálu firmy.

Technik kvality s certifikátem II
termín konání: 20. - 21. 02. 2023

Technik kvality je pracovníkem, který musí být schopen reagovat ve všech situacích, s nadhledem a profesionalitou. Musí umět analyzovat a řešit problémy s kvalitou tak, aby se už neopakovaly.

FMEA v praktickém využití
termín konání: 27. 02. 2023

Seminář se věnuje analýze rizik výrobních procesů pomocí metody FMEA, která umožňuje systematicky vyhledávat a oceňovat možná rizika a následně navrhovat možná řešení. Je určen manažerům kvality, konstruktérům, technikům, vedoucím i členům projektových týmů, pracovníkům logistiky a všem pracovníkům, kteří se podílejí na návrhu nového výrobku. Dále pracovníkům odpovědných za provádění analýz FMEA ve fázi návrhu produktu, návrhu procesu a za udržování a aktualizaci FMEA v průběhu životního cyklu produktu.

Technik kvality s certifikátem III
termín konání: 13. - 14. 03. 2023

Technik kvality je pracovníkem, který musí být schopen reagovat ve všech situacích, s nadhledem a profesionalitou. Musí umět analyzovat a řešit problémy s kvalitou tak, aby se už neopakovaly.

Audit produktu dle VDA 6.5
termín konání: 05. 06. 2023

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na realizaci auditu produktů, manažerům kvality, pracovníkům podnikových útvarů zabezpečování kvality, útvarů rozvoje dodavatelů a auditorům kvality. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu. Jistě ne každý pracovník podílející se na zabezpečování kvality (především) v automobilovém průmyslu potřebuje být certifikovaným auditorem ve smyslu licenčních požadavků VDA. Každopádně je však užitečné, když je s metodikou auditu výrobku podrobně seznámen.

Pro bližší informace o kurzech a službách se můžete obrátit na Quality Point:

+420 725 366 634
info@quality-point.cz
quality-point.cz