Britové více věří koučování

Britští zaměstnavatelé stále více podporují vzdělávání zaměstnanců, aby podpořili jejich výkonnost. Dokládá to aktuální výzkum Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD), který ukázal, že sedm z deseti zaměstnavatelů letos využívá koučování. V roce 2007 to přitom bylo 67 procent.

Dvě pětiny organizací koučují všechny zaměstnance a stejný počet organizací nabízí koučování ředitelům a vyššímu managementu. Třetina poskytuje tuto možnost pouze vyššímu managementu a liniovým manažerům. V organizacích, které koučují všechny zaměstnance, se nejčastěji uplatňuje obecný osobní rozvoj a rozvoj za účelem dosažení vyšší výkonnosti.

Koučování má podle CIPD výrazný vliv jak na výkonnost jednotlivců, tak celých organizací. Je ideálním způsobem rozvoje v dnešní rychlé znalostní ekonomice. Polovina respondentů výzkumu věří, že nejefektivnějším způsobem vzdělávání a rozvoje na pracovišti je koučování prostřednictvím liniových manažerů.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today