Budování vzdělávacího portálu ve firmě Cisco

Firma Cisco potřebovala velmi rychle zajistit růst kvalifikace pracovníků nově vzniklého oddělení v sektoru služeb a podpory – počet se pohyboval od 20 do 120 zaměstnanců. Aby toho bylo možno dosáhnout, museli zkušenější manažeři předat své znalosti nově vzniklé skupině. Protože šlo o nově vzniklou sekci, byly zdroje limitované. Přestože podnikový intranet obsahoval část potřebných informací, bylo by pro nové zaměstnance i firmu nevýhodné, kdyby tato data musela být pracně hledána. Článek popisuje, jakým způsobem společnost vybudovala znalostní portál, který se stal jednotným zdrojem využívaným při vzdělávání, podpoře výkonnosti a sdílení znalostí.

Bylo zapotřebí vybudovat takový systém, který by umožňoval okamžitý přístup ke klíčovým zdrojům a referenčním informacím. Jako hlavní cíle byla stanovena například minimalizace času nutného k získání potřebné kvalifikace (90 dní), co největší nárůst výkonnosti, sdílení znalostí a také podpora stálého vzdělávání a komunikace. Protože je Cisco společností orientovanou na internet, byla volba webově zaměřeného řešení zřejmá. Bylo rozhodnuto využít služeb třetí strany. Muselo jít o společnost, která má zkušenosti průzkumem, analýzou a organizací komplexního webového prostředí.

Plánování projektu zahrnovalo například definici účelu a obsahu portálu, klasifikaci a uspořádání informací, rychlý vývoj prototypu (zkušební verze), vypracování testu použitelnosti a zhodnocení sídla z tohoto hlediska, vytvoření harmonogramu implementace a údržby atd. Celý projekt měl čtyři fáze – předběžný plán, prvotní vývoj systému, vyladění následované trvalou kultivací znalostí. Znalostní portál byl ve firmě velmi dobře přijat a jeho přínosy se promítly v organizaci jako celku.
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits