Cambridgeské zkoušky potvrdí i znalost obchodní angličtiny

Charakter jazykového vzdělávání se v poslední době mění k lepšímu a výuka se stává efektivnější. Přispívá k tomu zejména rostoucí zájem studentů o mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Většina jazykových škol pracuje převážně s cambridgeskými zkouškami, které nabízejí volbu mezi všeobecnou a obchodní angličtinou. Dosud byly mezi studenty bez rozdílu věku velmi oblíbené zkoušky ze všeobecné angličtiny (FCE, CAE).

Pro studenty z firemního prostředí může být užitečné orientovat se na zkoušky z oblasti obchodní angličtiny (tzv. Business English Certificate neboli BEC), které existují pro úrovně B1, B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Forma těchto zkoušek se téměř neliší od zkoušek ze všeobecné angličtiny, jelikož klade stejný důraz na jazykové schopnosti a dovednosti studenta v oblasti čtení, psaní, mluvení a poslechu.

Zkoušky BEC nejsou založeny na vědomostech a orientaci ve specializovaných oblastech ekonomie. Není také pravda, že obchodní angličtina je pouze jakousi profesní mluvou, a nemá proto mnoho využití. O úspěchu rozhoduje studentovo umění rychle se orientovat v textech a poslechových cvičeních, ale také pohotová mluvená a psaná komunikace. Všechny části zkoušky jsou přísně časově vymezeny a pro jejich složení je nutné dosáhnout alespoň 60 procent jakožto průměru jednotlivých částí.

Příprava na cambridgeské zkoušky by měla být založena na práci s moderními učebnicemi i využití autentických modelových testů. Studenti by během kurzu měli několikrát cvičně absolvovat celou zkoušku a s pomocí učitele vnímat své silné a slabé stránky v jednotlivých částech.

Zaměstnanci, kteří uspějí u zkoušek BEC, jsou schopni anglický jazyk používat v rámci příslušné úrovně kompetentně a všestranně. Zaměstnavatel pak může kdykoli veřejně deklarovat, že ke vzdělávání svých zaměstnanců přistupuje organizovaně a zodpovědně.

-kk-

Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz