Charisma v deseti krocích

Charismatičtí lidé se těší velkému respektu ostatních a vyzařují osobní sílu ve všem, co dělají. Slovník Merriam-Webster Online Dictionary definuje charisma jako 1) osobní kouzlo vůdcovství, které vyvolává zvláštní popularitu, loajalitu nebo nadšení ve spojitosti s veřejnou osobou (např. politickým vůdcem) nebo 2) zvláštní přitažlivé kouzlo nebo půvab.

Většina lidí si myslí, že charisma je přirozený dar. Tyto kvality však lze získat i postupně díky vytrvalosti. Máte-li pocit, že vaše charisma není dostatečné, vyzkoušejte následující rady.

- Oplývejte energií. Charismatičtí lidé se udržují v dobré kondici a vyzařují výjimečnou energii, když vstupují do místnosti.

- Mějte cíle. Charismatičtí lidé mají své cíle. Mají jasnou vizi a specifické cíle k tomu, aby své vize dosáhli. Plánují svou práci a pracují na svých plánech.

- Soustřeďte se na druhé. Charismatičtí lidé vytvářejí zkušenosti s ohledem na druhé, s nimiž jsou v interakci. Ukážete-li aktivní zájem o druhé, vytvoříte atmosféru dobré vůle.

- Budujte sebedůvěru. Charismatičtí lidé si věří. Mají důvěru ve své schopnosti přizpůsobit se okolnostem. Umějí čelit strachu a nejistotě.

- Komunikujte přesvědčivě. Charismatičtí lidé mají dar naslouchat, předvídat a artikulovat. Dokáží komunikovat stručně, ostře a příjemně a vytvářet silné obrazy. Dokáží nastavit scénu, prozkoumat prostředí a zdůraznit potřebné jednání.

- Rozšiřujte své znalosti. Charismatičtí lidé bývají zanícení čtenáři. To jim umožňuje podporovat intelekt druhých, zahajovat konverzace a udržovat je v chodu.

- Buďte proaktivní. Charismatičtí lidé přebírají vůdcovskou úlohu. Předpokládají přímou odpovědnost za vlastní život a jednání.

- Buďte pozitivní. Charismatičtí lidé mají pozitivní přístup a dokáží spolupracovat. Nabízejí řešení a návrhy, spíše než aby zdůrazňovali překážky a negativitu.

- Vytvářejte silné vztahy. Charismatičtí lidé umějí budovat silné vztahy s ostatními. Částečně toho dosahují tím, co říkají. Větší podíl na tom však mají jejich oči, pohyby a emoce.

- Bavte se. Charismatičtí lidé vytvářejí kolem sebe zábavu. Jejich nadšení pro projekty je nakažlivé a strhává s sebou ostatní.

-kk-

Zdroj: Recruiter.co.uk - portál odborného britského časopisu pro specialisty náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.co.uk