Co na tom e-learningu je?

Když e-learning před lety začínal, byla jeho budoucnost nejistá. Mnoho lidé o něm nevědělo. Dnes je součástí života mnohých jednotlivců i organizací. Znamená nový, dnes již zakořeněný způsob vzdělávání, dodávání znalostí uživatelům. Pomohl urychlit celosvětový přenos znalostí. Současné odborníci již tvrdí, že tato výuková metoda má svoji jistou budoucnost. V článku to dokládají popisem trendů, které v e-learningu můžeme pozorovat na úsvitu roku 2003.

Pomocí deseti tzv. trendů se článek snaží popsat, jak a proč bude e-learning i nadále podstatnou hybnou silou podnikového vzdělávání. Některé charakteristiky současného e-learningu z tohoto článku zahrnují:
- E-learning je obchodní strategie – zvyšuje efektivitu a kompetence organizace, pomáhá vytvářet silné vztahy se zákazníky
- E-learning nabízí velice specifickou formu vzdělávání – nabízí konkrétní vzdělávací postupy pro rozdílné profese a firmy
- E-Learning nabízí integrované vzdělávací soubory (obsah + technologie + služby)
- E-Larning je směs vzdělávacích technik – jeden vzdělávací postup pro úspěšné vzdělávání nestačí
- E-Learning rozvíjí možnost virtuální spolupráce
- E-Learning dosahuje i mimo podnik, pomáhá rozšiřovat jeho obchodní možnosti
- Učící se systémy (Learning Management Systems - LMS) jako takové pomalu mizejí, podniky se více než na řízení pouhého obsahu výuky soustřeďují na propojení řízení lidských zdrojů, procesu výuky a jejího obsahu

**Datum vydání:** XI/2002
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits