Co očekávat od spolupráce s koučem?

Zvažujete, že se necháte koučovat, nebo už vás přímo čeká první schůzka s koučem a vy si upřesňujete svá očekávání? Pak je tento článek právě pro vás. Nabídne vám totiž perspektivu společné práce, možných očekávání a představ, které je potřeba si předem ujasnit.

Hana Stejskalová

Chcete slib, že vám kouč pomůže? Nedostanete ho! Nejlépe si vždy pomůžete sami

Zdá se vám to příliš tvrdé? Pak vězte, že od kouče opravdu obvykle konkrétní rady čekat nemůžete. Podněty a směr vedoucí k často jednoduchým řešením však ano. Ráda se s vámi podělím o příběhy ze své praxe, zkušenosti mých klientů a také o přístup, který nám v každodenní společné práci pomáhá při dosahování jejich cílů.

Kdysi se mne klienti občas zeptali, zda jim umím s jejich problémem opravdu pomoci. Brzy jsem pochopila, že je potřeba hlavně úsilí na jejich straně a že nejlepší řešení jsou ta, ke kterým si dospějí sami.  Právě oni jsou totiž nejlepšími odborníky na svůj život a spolupráce s koučem jim jen pomáhá rychleji najít vlastní cestu.

Klienti mne naučili, že musím důkladně ověřit, zda opravdu chtějí změnu, jak konkrétně má vypadat a co jsou sami ochotni pro ni udělat, popřípadě i obětovat. Vzhledem ke své celoživotní zkušenosti se vzděláváním a osobním rozvojem mne na koučování zaujalo především soustředění na řešení, tedy chtěný stav věcí.

Vycházím zejména z trojice základních principů přístupu zaměřeného na řešení, které teoreticky definoval Steve de Shazer:

1. Když něco funguje, dělejte toho více

V praxi to znamená zaměření na zdroje a pozitivní zkušenosti, na kterých lze budovat řešení, posílit požadované kompetence klienta.

2. Když něco nefunguje, nedělejte to, dělejte něco jiného

Proti doporučované trpělivosti a vytrvalosti učí tento princip experimentovat, tvořivě reagovat na situaci a posilovat pozitivní změny a schopnost včas a v síle odejít z problémového a nefunkčního jednání nebo systému.

3. Nespravujte, co není rozbité

Je důležité umět rozpoznat, co je v pořádku a není nutno měnit. Jedná se o stav, kdy je člověk sám dostatečně kompetentní a spolupráci s koučem je možné ukončit.

Přístup orientovaný na řešení je hojně využíván v terapii i v rámci systemického koučování. Základem úspěchu je poněkud netradiční přístup k uchopení problému. Obvykle se totiž domníváme, že k vyřešení problému je třeba pochopit jeho vznik a příčiny. V koučovací praxi však můžete očekávat spíše opačnou logiku. Místo toho, abyste se soustředili s koučem na odstraňování problému, zaměříte se přímo na jeho řešení. Koučovanému díky tomu zbývá dost energie na budování požadovaného cíle a celková spolupráce s koučem směřující k novému řešení se tak výrazně zkracuje. Řada klientů se zároveň často potýká s tím, že sice disponuje řadou silných stránek a schopností, ale mnohdy o nich ještě pořádně neví, nebo si z nějakého důvodu nevěří. I zde je významný prostor pro spolupráci s koučem, kdy začínáme hledáním silných stránek klienta. 

Příklady z praxe aneb Jak si klient nalézá řešení sám

„Mám problémy s řízením mužů.“

Tak začala své sezení manažerka převážně mužského kolektivu, která jako mladá dostala velkou příležitost, uplatnila svoji touhu vyniknout a nebála se riskovat. Pracovala několik let s plným nasazením jako členka týmu a vybudovala úspěšnou firmu s velmi neformálními vztahy. Teď se firma rozrůstá. Je nutné delegovat více úkolů, začít konečně užitečně řídit!

V čem jí koučink pomáhá? Pracujeme především s cíli spolupráce: být kvalitní manažerkou firmy. Řešíme, co přesně to pro ni obnáší a jak s tím souvisí komunikace s muži v kolektivu. Zabýváme se mírou sebeuvědomování, reflektování osobních témat, novými kompetencemi v řízení, nástroji komunikace, prací se zpětnou vazbou v mužsko-ženské komunikaci. Definujeme dovednosti profesí, podle kterých vybírá další spolupracovníky. Vybíráme talenty, kteří jsou dále doškoleni, koučováni, aby mohli převzít odpovědnost za svůj úsek.

Výsledek? Vznikají kariérní plány v souladu s rolemi v týmu a se zájmy firmy. Rozšiřujeme management, posilujeme kompetence jednotlivců, jejich zastupitelnost. Koučink jí pomohl rozšířit varianty možných řešení a získat náhled, jak pravděpodobně situaci vnímají její kolegové. Zvládla si díky tomu vyšetřit i čas pro sebe a urovnat strategii vlastního jednání.

„Nedokážu řídit starší kolegy v oddělení, získat si jejich důvěru! Nedokážu prosadit inovace!“

Mladý motivovaný manažer, vynikající odborník s odvahou a maximálním pracovním nasazením potřebuje podle svého názoru komunikační dovednosti. Vyžaduje zpočátku nástroje a další technické prostředky.

V čem mu koučink především pomohl? Během spolupráce objevil potřebu sladit tempo s ostatními, najít spojence, aby prosadil inovativní řešení.

Výsledek? Rozšířil své chápání potřeb a motivací kolegů v týmu a nalezl v sobě sílu pro zvládnutí stresu z rolí, termínů, narůstající odpovědnosti.

„Zvažuji odchod z práce, která mne těší. Mladší kolegyně mi stále zasahuje do práce, usiluje zřejmě o moji pozici.

V čem jí koučink posunul? Klientka zjistila v průběhu koučinku, co se potřebuje naučit, aby obstála. Jak znovu objevit a upevnit pošramocenou osobní a profesní sebedůvěru.

Výsledek? Díky koučinku si sama dokázala zajistit vlastní pocit bezpečí, vymezit si hranice pro komunikaci v pracovním týmu a obhájit respekt k odlišnosti lidských typů a přístupů, osobní důstojnost. Vytěžila ze zkušenosti pozitiva, a posílila tak svoji pozici.


Nakonec se v reflexi spolupráce často opakuje myšlenka, že nejvíce záleží na úhlu pohledu, vlastním vnímání světa, který bývá jen tak nebezpečný, jak si připustíme. Zaměření pozornosti na to, co člověk už dříve zvládl, dokázal, vybudoval nebo překonal, startuje obrovský potenciál změny. A změna znamená pro náš život posun dopředu, vývoj a získávání dalších zkušeností. Často přichází objevitelské nadšení i překvapení z toho, čeho jsme schopni ještě dosáhnout!