Co přináší Národní plán výuky cizích jazyků

Na konci loňského prosince schválila vláda Národní plán výuky cizích jazyků, včetně Akčního plánu výuky cizích jazyků pro období 2005–2008. Navazuje tak na standardy Evropské unie. Plán přináší řadu novinek, kterou by měla zajistit speciálně vyčleněná suma pěti miliard korun.

Akční plán zahrnuje osm oblastí :

- Cizí jazyky v předškolním vzdělávání

- Cizí jazyky v základním vzdělávání

- Cizí jazyky ve středním vzdělávání a vyšším odborném vzdělávání

- Cizí jazyky v terciárním vzdělávání

- Cizí jazyky v rámci dalšího vzdělávání

- Cizí jazyky v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

- Výzkum a inovace v cizojazyčném vzdělávání

- Další podpůrné aktivity

Samotný Národní plán výuky cizích jazyků pak dělí své aktivity do tří základních oblastí podle naléhavosti aktivit a dostupnosti finančních prostředků.

Vzhledem ke kompromisům zákonodárců i dalším faktorům lze v plánu najít několik nedostatků. Plán příklad hovoří o „zajištění návaznosti výuky angličtiny od mateřské školy po střední školu“. Pravidlo povinné výuky anglického jazyka je však po školce stanoveno až od 3. ročníku základní školy. Plán dále hovoří o vzdělávání formou e-learningu, v celém dokumentu však nalezneme jeho uplatnění pouze v kategorii dalšího vzdělávání.

Odborníci upozorňují na to, že Národní plán výuky cizích jazyků bude mít přímý vliv na konkurenceschopnost budoucích absolventů našich škol na trhu práce. Volají po náležité pozornosti věnované rozpracování a realizaci jednotlivých bodů. Již v roce 2007 totiž bude třeba předložit Evropské unii výsledky.

-kk-

Zdroj: Učitelské listy - nezávislý měsíčník pro příznivce změn ve vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Učitelské listy