Co přinesl Mezinárodní týden koučování (ICW) 2018

Profesionální koučování má velkou sílu transformovat jednotlivce i organizace. Nejlepší způsob, jak to vyzkoušet, je zažít koučování z první ruky, ochutnat koučink, setkat se s profesionálním koučem. Od roku 1999 je tato víra vtisknuta do svátku koučování (ICW), který probíhá v jednom identickém týdnu na celém světě. Veřejnost, jednotlivci i společnosti mají jedinečnou příležitost se přesvědčit, jaké mohou být výsledky a pokrok dosažený v rámci koučovacího procesu.

Mezinárodní týden koučování – International Coaching Week (ICW) 2018

Mezinárodní týden koučování – International Coaching Week (ICW) 2018

V České republice probíhal ve dnech 9.–18. 5. 2018 a to nejen v Praze, ale i dalších regionech České republiky. Hrdým organizátorem byla česká pobočka Mezinárodní federace koučů (ICF).

Každoročně tak mobilizuje své členy, profesionální kouče, aby poskytli PRO BONO svůj čas a energii. Výsledkem jsou koučovací zóny, workshopy, přednášky a vůbec jakékoliv vzdělávací aktivity, kde je příležitost objevit, jaký přínos koučování může mít. Svátek koučování probíhal pod záštitou HK ČR.

Několik statistik v celosvětovém dopadu

Více než 85 poboček ICF ve světě uskutečnilo více než 1000 událostí. Hashtag #ExperienceCoaching využilo ve svých facebookových zprávách 3285 osob. Uskutečnilo se 5 milionů zobrazení provedených díky značce #ExperienceCoaching. Událost se objevila celkem v 741 mediích světa. Do tohoto čísla můžeme počítat i PR článek v HR NEWS díky mediálnímu partnerství.

Jaká byla statistická čísla v České republice?

Celkem 35 profesionálních koučů uskutečnilo 48 událostí. Kromě hashtagu #ExperienceCoaching jsme použili hashtag #ICW2018. Přípravu a průběh akcí jste mohli od března sledovat na facebooku @koucovaci.zony a na profesním profilu ICF ČR na LinkedIn. Souběžně jsme akcemi naplňovali speciální web www.icw2018.coachfederation.cz s galerií zapojených koučů.

Tito koučové nejen že poskytli svůj čas bez nároku na honorář, ale někteří z nich se zapojili jako koordinátoři ICW v regionech nebo zajišťovali komunikaci s dalšími subjekty. Výsledkem byly nové kontakty a příležitosti pro další rok. Za tuto dobrovolnou činnost jim patří srdečný dík.

Čím byl letošní ročník pro ICF ČR jiný?

V letošním roce jsme dali příležitost více se zviditelnit koučovacím školám, které poskytují koučinkové vzdělání v České republice akreditované ICF.

Co nás k tomu vedlo? Naši členové se často setkávají s dotazy veřejnosti, jakou školu si vybrat, pokud se chci stát koučem nebo pokud potřebuji ve své práci manažera či personalisty využívat aktivně koučovací přístup. Vždy se jedná o nákladnou investici do svého vzdělání. Je užitečné, aby vynaložené prostředky zajistily kvalitní výcvik a zodpovědnou kontinuitu.

Mezinárodní federace koučů ICF jako největší profesní organizace, definuje celosvětové standardy profesionálního koučování. Tyto standardy zahrnují Kompetence profesionálního koučování a Etický kodex. ICF vyžaduje od svých členů jejich prokazatelnou znalost a používání v praxi. Budoucí koučové tak získají potřebné znalosti a dovednosti studiem koučinku ve studijních programech, které jsou akreditovány ICF a vyhovují vysokým standardům ICF.

Koučovací školy pak pro nás byly dalším komunikačním kanálem, který přispěl k masivnímu dopadu svátku koučování v ČR. Byla tím podpořena kontinuita vzdělávání jejich absolventů a příležitost zapojit se do koučovacích zón v místě bydliště.

Další přidanou hodnotou letošního ročníku ICW byla organizace odborné konference s názvem KOUČINK A KORPORACE, kterou jsme uspořádali spolu s hlavním partnerem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR pro jejich klíčové zaměstnance. Zazněla témata: Potenciál koučování v korporaci, Rozvoj týmů s využitím koučovacího přístupu, Proč má náš mozek rád koučování a další.

V následujících dnech pak koučové ICF ČR vedli koučovací zóny v deseti regionálních pobočkách VZP, ochutnávku profesionálního koučování tak mohli zažít i jejich další zaměstnanci.

Jaké příležitosti nám dává rok 2019?

Oficiální termín ICW 2019 je 29. 4.–5. 5. 2019. Naše česká pobočka ICF plánuje na květen 2018 další návazné akce. Důvodem je marketingová podpora jedinečné mezinárodní události ICF Converge, která se bude konat v Praze ve dnech 23.–26. 10. 2019.

Jedná se o dynamickou globální událost určenou k posílení vztahů v koučinkové komunitě. ICF Converge se koná každý druhý rok a nabízí špičkové vzdělávací příležitosti.

Naše pobočka ICF ČR je potěšena, že jako místo konání byla vybrána Praha se svou úžasnou předvánoční atmosférou. Více informací najdete později i na našem webu www.coachfederation.cz.