Co se skrývá v úspěšných lidech?

U některých lidí se zdá, že žít spokojeným životem a dosahovat úspěchů je pro ně neuvěřitelně snadné. Většina takových lidí vám ale řekne, že ve skutečnosti to zas tak snadné není a musejí se spoléhat jen na své síly, když se chtějí pohnout kupředu a překonat překážky.

Níže je uveden výčet některých charakteristických rysů, kterými úspěšní lidé disponují. Žádný člověk nemůže pochopitelně oplývat všemi těmito vlastnostmi najednou, avšak dá se říci, že čím více jich na něj sedí, tím má šance na úspěch větší.

Silná vůle
Úspěšní lidé jsou ochotní ponořit se do práce a stále se učit novým věcem. Jednoduše dělají všechno tak, aby si vytvořili takový život, jaký chtějí.

Otevřená mysl
Úspěšní lidé jsou otevřeni novým myšlenkám. Nikdy nenechají bez povšimnutí jakoukoli informaci, která by jim mohla pomoci.

Odvaha
Úspěšní lidé jsou zvyklí brát na sebe riziko a nemají strach čelit odpovědnosti. Nebojí se zkoušet nové věci, i když je jim jasné, že ne vždy se to povede.

Rozhodnost
Úspěšní lidé ignorují přísloví "dvakrát měř, jednou řež". Rozhodují se rychle, neváhají a nemají ve zvyku "sedět na dvou židlích". Prostě se rozhodnou a pohnou se vpřed.

Láska k učení
Viděli jste někdy knihovnu nějaké úspěšné osobnosti? Obvykle má několik pater a je přeplněná. Úspěšný člověk je ochotný investovat do vlastního vědomostního rozvoje, ať už formou čtení knih, navštěvování seminářů, či účasti na nejrůznějších workshopech.

Vytrvalost
Vzdát se je pro úspěšné lidi nepřípustné. Slovo "nelze" v jejich slovníku nenajdete. Jak sami říkají, úspěch je 98% vytrvalosti a snahy, a 2% talentu.

Přizpůsobivost a flexibilita
Nepřizpůsobivost je zabiják úspěchu. Úspěšní lidé mají schopnost měnit kurs tak, jak zrovna okolnosti vyžadují. To jim dovoluje zůstat v těsném kontaktu s okolním světem a využít příležitostí, které se mohou naskytnout.

Kreativita
Každý člověk má jistou vrozenou dávku tvořivosti. Úspěšní lidé se naučili svou vlastní tvořivost rozvíjet a využít ji způsobem, který obohatí nejen jejich životy, ale i okolní svět.

Trpělivost
Než se člověku podaří úspěchu dosáhnout, může to stát spoustu času. Úspěšní lidé vědí, že nemohou chtít všechno hned. Naučili se, že všechno má svůj čas a ctí přirozený tok života.

-ds-

Zdroj: SelfGrowth.com - online komunita věnovaná osobnímu rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje SelfGrowth.com