Co vlastně znamená "úspěch"?

Někteří lidé se snaží neustále zdokonalovat své schopnosti, a přesto se jim zdá, že nemají úspěch – jako by se nemohli hnout z místa. Dobrou příležitostí ke zviditelnění sebe sama jsou pravidelná hodnocení výkonnosti, která se již v mnoha firmách provádí.

Zaměstnanec, který se domnívá, že by měl být povýšen, by si měl zajít za svým nadřízeným a probrat s ním svou budoucnost ve firmě. Je možné se také informovat o dalších možnostech školení, popřípadě programů osobního poradenství. Ve většině organizací je touto kontaktní osobou vedoucí oddělení lidských zdrojů.

Klíčem k úspěchu je rozvíjení následujících 4 oblastí a schopností:
1. Kompetence, nebo také způsobilosti. Člověk může být například schopný obchodník, ale pokud chce být povýšen, měl by rozvíjet také strategické myšlení, manažerské schopnosti a schopnost jednat s lidmi.
2. Výsledky. Zaměstnanec, který usiluje o povýšení, by se měl zamyslet nad tím, jakých dobrých výsledků organizace dosáhla díky jeho přispění a měl by je předložit svému nadřízenému. Je také vhodné si stanovit dlouhodobý cíl.
3. Vztahy. Je dobré si sestavit seznam lidí, s nimiž udržujete dobré vztahy a na něž se můžete spolehnout a seznam lidí, kteří mají hlavní slovo ve firmě, ale s nimiž zatím neudržujete příliš blízké vztahy, Klíčem je udělat si z těchto lidí své přátele a spojence.
4. Vytrvalost a odolnost. Snažte se vypěstovat si schopnost odolávat stresu a případným neúspěchům, nezanedbávejte své fyzické potřeby a neslevujte ze svých prioritních hodnot.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com