Co všechno by měl umět interní kouč?

Stále více firem se zamýšlí nad tím, zda si místo externích koučů nevychovávat kouče vlastní mezi svými současnými zaměstnanci. Má to své výhody, ale také své limity - interní koučové například musí:

"Kopat" za svého zaměstnavatele stejně tak jako za své klienty
Interní kouč musí ve své práci přísně zohledňovat cíle své společnosti, její vizi a strategii. Jistým způsobem musí mít myšlení top manažera či vlastníka a zároveň musí být schopen navázat s klienty takový vztah, aby koučink mohl úspěšně fungovat.

Podporovat a uplatňovat firemní politiku
Interní kouč je velmi často využíván k tomu, aby pomohl zaměstnancům při ztotožnění se změnami ve firemním prostředí. Krom toho, že je aktérem změnovým procesů, by měl být zároveň jejich bedlivým pozorovatelem, aby dokázat ostatním objektivně pomoci si v nich najít své nové uplatnění.

Přinášet nové návrhy pro kariérový rozvoj jednotlivců ve firmě
Interní kouč je ten, který iniciuje kariérový rozvoj u zaměstnanců, a také dbá na to, aby byl tento rozvoj smysluplný i pro záměry organizace. Je tedy pomyslným pojítkem mezi organizací, její kulturou a konkrétním personálním obsazením.

Mluvit řečí ROI (Return on Investment)
Stále intenzivněji je po interním kouči požadováno, aby pomocí koučinku zajistil efektivitu a dostatečný výkon zaměstnanců. Interní kouč je strategickým partnerem finančního oddělení a měl by pomáhat přenášet požadovaná čísla do lidského chování a postojů.

Být schopen propojit různorodost lídrů a zaměstnanců
Interní kouč by měl dobře chápat diverzitu, různé komunikační styly a styly učení, stejně tak jako sdílení důležitých znalostí v organizaci.

Provádět efektivní koučink při organizačních změnách
Přechod od klasického managementu ke skutečnému leadershipu není pro mnoho lidí přirozenou záležitostí. Nejlepší interní koučové jsou proaktivní v podpoře manažerům, kteří tímto procesem procházejí.

Vědět jak pracovat se všemi zainteresovanými stranami
Interní kouč nemá na starosti pouze přípravu a implementaci zlepšení výkonu nebo kariérového rozvoje jednotlivců; jeho zodpovědností je také tyto iniciativy umět dobře prodat. A to jak manažerům, tak i samotným zaměstnancům.

Koučovat strategicky
Interní kouč je expertem na koučink. Nestačí koučovat manažery a zaměstnance jen v jejich jednotlivých specifických problémech. Strategický kouč musí být schopen provést své klienty hlubokou a všeobecnou transformací.

-ds-