Čtyři emoční stádia průchodu změnami

Závěry o našem okolí si utváříme na základě vlastní kultury a zkušeností. Často ale nedokážeme rozpoznat a pochopit, jak se vyrovnává se změnami a smutkem, jak v osobním, tak pracovním životě. Když například v podnicích dochází ke změnám, jako je restrukturalizace, fůze, snižování stavů, stěhování apod., řada zaměstnanců pociťuje osobní ztrátu. V případě, že ztratí zaměstnání, je to zřejmé. Často však zaměstnanci mají takové pocity i přesto, že si toho okolí nevšimne, což může k újmám pro jednotlivce i firmu.

Článek popisuje čtyři emoční stádia průchodu změnami:

- nedůvěra a odmítání,
- strach a vina,
- neochotné přijetí,
- finální stádium – přizpůsobení.

Ve stádiu nedůvěry a odmítání je třeba udělat vše pro minimalizaci šoku. Zaměstnancům je třeba poskytnout co nejvíce informací o chystané změně a čas, aby se na ni připravili. Druhé stádium si žádá schopnost empatie, naslouchání zaměstnancům. Ve třetím stádiu jde již o praktickou podporu a školení a ve stádiu posledním o implementaci příslušného programu změny podnikové kultury.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher